Alle nieuwe gebouwen in Israël moeten aansluitingen krijgen voor het opladen van elektrische auto’s

Ter illustratie. Screenshot YouTube

De staat Israël zal aannemers verplichten om de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen in alle nieuwe gebouwen in Israël mogelijk te maken.

De bepaling is opgenomen in het ontwerp-wetsvoorstel inzake economische regelingen bij de begroting voor 2020.

De staat zal aannemers verplichten om de installatie van laadstations voor elektrische voertuigen in alle nieuwe gebouwen in Israël mogelijk te maken, bijvoorbeeld door stroomkabelhulzen door de muren van de parkeerplaats aan te leggen. Ook moet er een aparte meterkast komen en passend geplaatste stopcontacten worden geïnstalleerd.

In een bestaand bedrijfsverzamelgebouw kan een appartementseigenaar zonder toestemming van de andere bewoners een oplaadpunt voor zijn of haar voertuig installeren.

Bovendien kan elke appartementseigenaar in een gebouw met meerdere gebruikers voor eigen rekening een zonne-energiesysteem van vier vierkante meter op het dak van het gebouw laten plaatsen. Voor het bedekken van het hele dak met zonnepanelen moet 2/3 van de appartementseigenaren er mee instemmen.

Momenteel vereisen al deze acties vooraf toestemming van alle appartementseigenaren in een gebouw.

De maatregelen zijn een paar voorbeelden van de vele maatregelen in het wetsvoorstel die bedoeld zijn om het gebruik van hernieuwbare energie in Israël te bevorderen.

Het plan is om het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in Israël tegen 2030 te verhogen tot 30%, in overeenstemming met het vorige maand gepresenteerde programma van minister van Energie Yuval Steinitz.

Om het door Steinitz gestelde doel te bereiken, moeten zonne-energiesystemen worden geïnstalleerd met een totale output van 15.000 megawatt, en zal een opslagcapaciteit van 3000 megawatt nodig zijn voor stroomverbruik ‘s nachts en op bewolkte dagen.

De geïnstalleerde capaciteit van Israël tot nu toe is 2500 megawatt, zonder substantiële opslagcapaciteit. De belangrijkste belemmeringen om de doelstelling voor 2030 te halen, afgezien van het opslagprobleem, zijn de benodigde financiële investeringen (geschat op 80 miljard shekel) en de behoefte aan uitgebreide terreinen voor de installaties.

Advertentie (4)