Schoonmakers in residentie Netanyahu hebben beveiligers nodig, kosten 10.000 shekel per dag

Sarah Netanyahu. Screenshot YouTube

Na klacht van een werknemer over mishandeling door Netanyahu’s vrouw, Sara werd het contract met het schoonmaakbedrijf Moriya verbroken en vijf nieuwe schoonmakers in dienst genomen. Zij hebben geen veiligheidscheck ondergaan waardoor ieder van hen moet worden bewaakt door een veiligheidsagent.

In de weken tussen het ontslag van de schoonmakers en het inhuren van nieuwe schoonmakers werd de residentie niet schoongemaakt waardoor het vuil zich ophoopte.

Als tussenoplossing stuurt het bedrijf Clean Office nu vijf tijdelijke schoonmakers naar de residentie die werken in ploegen van 12 uur. Omdat ze geen veiligheidscheck hebben ondergaan krijgt ieder van hen een bewaker toegewezen.

Volgens de tv-kanalen Channel 12 en 13 bedragen de kosten van elke bewaker 100 shekel (25 euro) per uur, terwijl de schoonmakers 70 shekel (18 euro) per uur kosten. Met vijf schoonmakers en vijf bewakers die 12 uur per dag werken, bedragen de kosten voor de staat 10.200 shekel (2616 euro) per dag.

Het kabinet van de premier zegt dat “de vertrouwensposities zijn goedgekeurd door de ambtenarencommissie en dat de woonverdieping in de residentie van de premier al weken niet is schoongemaakt.

‘Ook zou het dienstverband van de firma Moriah niet zijn beëindigd door de premier; het eindigde zoals vermeld in het contract, na vijf jaar en na alle mogelijke verlengingen, want de firma Moriah is haar verplichtingen niet nagekomen’, aldus de verklaring van het kabinet van de premier.

In de media wordt dit niet geloofd en gaat men ervan uit dat dit alles te maken heeft met de rechtszaken die een oud-schoonmaker tegen Sarah Netanyahu heeft aangespannen.

De voormalig werknemer Shira Raban, beweert dat de vrouw van de premier haar tijdens een korte periode in de residentie heeft mishandeld. Raban eist 225.000 shekel (57.000 euro) aan schadevergoeding wegens vermeende mishandeling en intimidatie.

Netanyahu zouhet voormalige staflid naar verluidt hebben verboden te eten, drinken of rusten. Ook moest ze tientallen keren per dag van kleding wisselen en was ze verplicht om haar handen ongeveer 100 keer per dag te wassen.

Twee andere schoonmaaksters hebben toegegeven te hebben gelogen in het voordeel van Sarah Netanyahu in een verklaring onder ede waarin de beweringen van Raban worden tegengesproken. Hierna is een politieonderzoek opgestart, met goedkeuring door procureur-generaal Avichai Mandelblit.

Aanklagers hebben de rechtbank gevraagd de civiele procedure in de Raban-zaak met een maand uit te stellen, zodat het politieonderzoek bewijsmateriaal kan verzamelen.

Een andere medewerkster, Sylvie Genesia, zegt dat Effi Azulai, de manager van de residentie van de premier, haar gedwongen heeft een brief te schrijven waarin de vrouw van de premier werd geprezen.

In een brief van 3 oktober 2019 schreef Genesia: ‘Mevrouw Netanyahu is een geweldige vrouw en behandelt me altijd met groot respect. Ik waardeer haar echt en leer van haar ”. De brief was kennelijk gericht aan Netanyahu.

Genesia stuurde op dezelfde dag een bericht naar haar manager van het Moriah-schoonmaakbedrijf en vertelde hem dat Azulai de brief aan haar had gedicteerd en geëist had dat zij hem schreef.

Verschillende voormalige werknemers beweren door de vrouw van de premier te zijn mishandeld. De voormalige conciërge van de ambtswoning heeft haar met succes aangeklaagd wegens verbaal en emotioneel misbruik, net als een andere voormalige werknemer.

Sarah Netanyahu ontkent dit en heeft de oud medewerkers wegens smaad aangeklaagd.