Volgens Israëlisch onderzoek verhoogt onvoldoende vitamine D kans op ernstige vorm COVID-19

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Een laag vitamine D niveau kan mensen in gevaar brengen als ze besmet zijn met het coronavirus, volgens een nieuwe studie van Leumit Health Services (LHS) en de Azrieli Faculteit Geneeskunde van de Bar-Ilan Universiteit.

Van vitamine D wordt al lang aangenomen dat het de immuunrespons beïnvloedt. Volgens Dr. Milana Frenkel-Morgenstern, leider van de onderzoeksgroep Azrieli Faculteit Geneeskunde, heeft maar liefst 70% van de volwassen bevolking wereldwijd een tekort aan vitamine D.

Bij het onderzoek stelde Frenkel-Morgenstern en haar team vast dat mensen van 50 jaar en ouder tweemaal zo vaak in het ziekenhuis werden opgenomen met COVID-19 als ze een lage vitamine D-spiegel hadden in vergelijking met mensen van dezelfde leeftijd en een goede vitamine D-spiegel.

Mensen van 25 tot 49 jaar met lage vitamine D-spiegels hadden 1,45 keer meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen met COVID-19 dan anderen van hun leeftijd in een gelijke situatie.

Ze bestudeerden 782 positief op het COVID-19 virus geteste patiënten en 7807 negatief geteste patiënten. Zodoende kon vast worden gesteld dat een lage vitamine D-spiegel in het plasma een onafhankelijke risicofactor lijkt te zijn voor COVID-19-infectie en ziekenhuisopname.

Vitamine D-spiegels van minder dan 20 nanogram per milliliter bloed worden als onvoldoende beschouwd.

‘We kennen het mechanisme niet’, legde Frenkel-Morgenstern uit. “Wat we nu wel weten is dat mensen die de ernstige vormen van COVID-19 ontwikkelen en in het ziekenhuis zijn opgenomen, een aanzienlijk laag vitamine D-gehalte hebben.”

Frenkel-Morgenstern zei dat mensen die in haar steekproef negatief testten, gemiddeld binnen het geschikte bereik lagen, met een gemiddeld vitamine D-aantal van 21 nanogram per milliliter. Degenen die positief testten, waren gemiddeld onder het adequate niveau, met een gemiddeld vitamine D gehalte van 19 nanogram per milliliter. Mensen die na hun test in het ziekenhuis werden opgenomen, hadden een lager gemiddeld aantal vitamine D: 17 nanogram per milliliter.

Het onderzoek is zojuist geaccepteerd voor publicatie in The FEBS Journal on Molecular, Cellular and Biochemical Life Sciences.

Een rapport dat eerder deze maand in Clinical Neurology News werd gepubliceerd, benadrukte het belang van de dagelijks aanbevolen dosis vitamine D om het virus af te weren. Studies hebben gesuggereerd dat het nemen van vitamine D-supplementen en tijdens de zomer 30 minuten in de zon liggen kan helpen.

“Onze bevinding is in overeenstemming met de resultaten van eerdere onderzoeken in het veld”, zegt Dr. Ilan Green, hoofd van het LHS Research Institute. “Er is een verlaagd risico op acute luchtweginfecties als gevolg van suppletie met vitamine D,”

De volgende stap is het evalueren van deze en andere factoren in verband met sterfte als gevolg van COVID-19, legde het persbericht uit.