Geschil met mediene-kehillot beëindigd, NIK kan zich in gezamenlijkheid op de toekomst richten

Het geschil binnen het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) over de bestuurlijke indeling is opgelost. Vandaag is er door de Permanente Commissie (bestuur) van het NIK en vertegenwoordigers van de Joodse Gemeenten uit het ressort Mediene een vaststellingsovereenkomst getekend. Daarmee is een conflict uit de wereld dat meer dan twee jaar heeft geduurd.

De overeenkomst zal nog wel bij de eerstkomende vergadering van de Centrale Commissie (CC) goedgekeurd moeten worden, maar er is alle vertrouwen dat de CC haar akkoord zal geven, mede omdat het alternatief het continueren van een slepende rechtszaak zal zijn, waar niemand echt belang bij heeft en wat uitsluitend veel geld zal kosten.

NIK-voorzitter Joop Elzas: “Ik ben verheugd te kunnen mededelen dat dit geschil is opgelost en dat we ons nu gezamenlijk op de toekomst kunnen richten. Gerechtelijke procedures worden gestaakt, de Mediene-kehillot gaan weer volledig deelnemen aan het besturen van het NIK. Daarmee is de strijdbijl begraven en wordt het draagvlak voor herstructurering van het NIK, een onderwerp dat nu volle aandacht kan krijgen, gedeeld door de kehillot in het hele land.”

Het NIK is ingedeeld in ressorten (districten). De Joodse Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden zijn in drie ressorten ingedeeld, de overige Joodse Gemeenten waren tot en met mei 2018 ingedeeld in het vierde ressort: IPOR. In mei 2018 besloot de Centrale Commissie de indeling te wijzigen door het ressort IPOR te splitsen in een ressort Nederland-Midden en een ressort Mediene. De in het ressort Mediene ingedeelde Joodse Gemeenten besloten zich tegen deze nieuwe indeling te verzetten, wat heeft geleid tot het aanspannen van een rechtszaak.

Elzas: “Bij het aantreden van ons bestuur in 2019 werden we geconfronteerd met een tegen het NIK aangespannen rechtszaak van een ontevreden nieuw gevormd ressort Mediene dat de splitsing in twee ressorten wilde aanvechten. In de vaststellingsovereenkomst is bepaald dat deze nieuwe indeling wordt geaccepteerd en dat de gerechtelijke procedures worden gestaakt; daarmee is de strijdbijl begraven. We willen als Permanente Commissie met deze overeenkomst ook nadrukkelijk tot uitdrukking brengen het belang van de kehillot in de Mediene te erkennen.”

Door het geschil werd deelname geblokkeerd van afgevaardigden aan de Centrale Commissie vanuit het ressort Mediene. In de vaststellingsovereenkomst is dit nu ook opgelost. Daarnaast zet de Permanente Commissie zich in om onmiddellijk nadat de groep van Mediene weer aan tafel zit van de Centrale Commissie, een CC-lid uit die kring benoemd te krijgen in de Permanente Commissie.

Elzas: “Wij zullen één van hen kandidaat stellen om met de zittende PC-leden het bestuur van het kerkgenootschap te vormen.” NIK, al meer dan 200 jaar, mijn Jodendom. De vaststellingsovereenkomst regelt ook de vereffening van het IPOR waaronder ook de toegang tot de bankrekeningen. De afspraken zijn gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring van de Centrale Commissie. De Centrale Commissie komt op 30 augustus bijeen.

Elzas: “Ik heb er alle vertrouwen in dat de Centrale Commissie haar goedkeuring zal hechten aan de overeenkomst. Wat nu is gerealiseerd is in het belang van de toekomst van het NIK en de kehillot. We gaan samen vooruitkijken op basis van onderling vertrouwen, in plaats van met de rug naar elkaar toe te staan.”

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!