Nieuw rapport van staatscontroleur: “Miljoenen Israëli’s hebben geen adequate bescherming”

Door raketten geraakt appartement waar in 2012 3 personen omkwamen door gebrek aan schuilkelder. Screenshot YouTube

Vier jaar gelden bracht de staatscontroleur voor het eerst een rapport uit waarin de regering werd verweten dat miljoenen Israëlis niet over een adequate bescherming beschikken tegen raketten en bommen. De toenmalige regering Netanyahu liet toen weten dat rapport serieus te nemen en meteen actie te ondernemen.

We zijn nu vier jaar later en in een vernietigend rapport spreekt de huidige staatscontroleur opnieuw zijn bezorgdheid uit over het feit dat 28% van de bevolking, zo’n 2,6 miljoen inwoners nog steeds niet adequate is beschermd in geval van een oorlog.

Deze miljoenen inwoners hebben nog steeds geen basisbeschermingsmiddelen in de buurt van hun huizen, en de plannen voor evacuatie van de bevolking moeten nog worden voltooid, staat te lezen in het deze week uitgebrachte rapport.

In het rapport, waarin de correcties van de tekortkomingen uit het rapport van 2016 werden onderzocht, staat dat er nog verschillende problemen te zijn, met “bijzonder kritieke gebreken in steden langs de noordgrens”.

Bovendien bleek uit het rapport dat hoewel in 2014 werd besloten om de verantwoordelijkheid voor het thuisfront formeel over te dragen van het ministerie van Openbare Veiligheid aan het ministerie van Defensie, veel aspecten van deze verhuizing nog niet zijn uitgewerkt en opgelost.

Ook spreekt de staats-comptroller er zijn verbazing over uit dat, hoewel de regering beslissingen heeft genomen en plannen heeft goedgekeurd om de fysieke verdediging van het land tegen raketaanvallen te verbeteren, veel van die initiatieven niet zijn uitgevoerd.

Volgens het rapport zijn van september 2000 tot september 2019 ongeveer 21.000 mortieren en raketten op Israël afgevuurd en naar verwachting zullen in elke komende oorlog tienduizenden raketten en mortieren op Israël worden gelanceerd.

Maar ondanks de kritische beoordeling in het rapport van 2016, bleek dat 2,6 miljoen inwoners van Israël (28%) nog steeds geen basisbescherming hebben tegen raketaanvallen in de buurt van hun huizen, en dat 2.494 van de 12.601 openbare schuilkelders (20%) ontoereikend zijn bevonden.

Het rapport stelde dat sommige openbare en gedeelde particuliere schuilplaatsen in gemeenschappen langs de grens naar verwachting overvol zullen zijn in tijden van noodsituaties ” waardoor een langdurig verblijf daarin zo goed als onmogelijk is”. Dat feit is niet herkend in de bevindingen van het Homefront Command in beschermingsrapporten.

De controle bracht ook tekortkomingen aan het licht met betrekking tot de bescherming van vitale infrastructuur en voorzieningen door de met de bescherming en verdediging belaste instellingen. In het rapport werd gesteld dat er een werkplan voor hun bescherming moet worden opgesteld en dat er bronnen voor de financiering ervan moeten worden gevonden.

Een ander probleem dat in 2016 werd gemeld en nog steeds niet is uitgevoerd, is dat de autoriteiten van de instanties die het thuisfront behandelen zich nog moeten organiseren en dat de uitvoering van het besluit van het Veiligheidskabinet om een ​​meerjarenprogramma voor de behandeling van het thuisfront op te stellen, nog moet worden uitgevoerd.

In juli 2018 verklaarde het Veiligheidskabinet dat er een meerjarenplan, bekend als ‘Northern Shield’, zou worden opgesteld voor de jaren 2019-2030 om het thuisfront te beschermen en de paraatheid van het land te verbeteren.

Toenmalig minister van Defensie Avigdor Liberman, zei destijds dat de regering sinds de laatste oorlog van 2006 in het noorden ongeveer 1,7 miljard Shekel (424 miljoen euro) heeft geïnvesteerd in beschermende voorzieningen rond de Gazastrook in het zuiden van Israël, waar ongeveer 46.000 inwoners wonen, een geschatte investering van NIS 37.000 (€ 9.230) per inwoner.

Ondertussen heeft de regering in het noorden, waar ongeveer 244.000 Israëli’s wonen, in dezelfde periode 236 miljoen Shekel (59 miljoen euro) of wel ongeveer 970 Shekel (€ 242) per inwoner uitgegeven.

Liberman was van plan gebouwen in noordelijke gemeenschappen tot 45 km van de Libanese grens te versterken, maar een jaar later werd het plan geannuleerd.

Bovendien werd vastgesteld dat hoewel er een “verbetering” was in detectie- en waarschuwingscapaciteiten en de paraatheid van ministeries voor evacuatie van de bevolking, de plannen voor de evacuatie van gemeenschappen in de buurt van de grens zoals Kiryat Shemona in het noorden en Sderot in het zuiden nog niet waren voltooid en sommige onmogelijk te implementeren zijn.

Plannen om inwoners te evacueren “zijn gebaseerd op onjuiste basisprincipes en zullen moeilijk te implementeren zijn”, aldus het rapport, eraan toevoegend dat een alternatief plan dat momenteel wordt opgesteld geen betrekking heeft op de evacuatie van gemeenschappen langs de noordgrens.

In het rapport wordt aanbevolen dat het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid en het Homefront Command de formulering van een plan ter bescherming van het thuisfront voltooien “voor een totaalbedrag van 5 miljard Shekel en in overeenstemming met het besluit van het Veiligheidskabinet uit juli 2018.

Het rapport beveelt ook aan dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Homefront Commando de lokale autoriteiten aansporen om hun rol te vervullen bij alles wat betreft de handhaving van de wet op de schuilkelders, om ervoor te zorgen dat ze de bewoners in tijden van nood kunnen beschermen.

“Het Home Front Command moet de mogelijkheid om in opvangcentra te blijven beschouwen als een onderdeel van hun competentie en alle openbare en particuliere opvangcentra in kaart brengen die een langdurig verblijf niet toestaan, vooral in de bedreigde gebieden”, aldus het rapport. Daarnaast moeten de IDF en de National Emergency Authority “de formulering van het plan voor de evacuatie en opname van inwoners van gemeenschappen voltooien”, inclusief die langs de Gazastrook en langs de noordgrens.

Volgens de IDF is de eerste fase van het Northern Shield-programma momenteel aan de gang en heeft het enquêtes uitgevoerd in 21 gemeenschappen langs de grens, maar de “aanzienlijke kloof” in het rapport is te wijten aan een leemte in het lokaliseren van de noodzakelijke begrotingsbronnen door de regering.

Met betrekking tot het juiste onderhoud van gedeelde particuliere schuilplaatsen en openbare schuilplaatsen, zei het leger dat het de verantwoordelijkheid is van de huiseigenaren en gemeenten om ervoor te zorgen dat ze in tijden van nood kunnen worden gebruikt.

“De IDF werkt constant aan het uitvoeren van haar missies die snel directe gevolgen voor de veiligheid hebben”, verklaarde het leger. “De IDF werkt volledig samen met de auditors, met openheid en transparantie, en neemt haar bevindingen serieus. De IDF heeft gehandeld en blijft optreden om al haar doelstellingen te verwezenlijken en de in het auditverslag aanbevolen kwesties te reguleren.”

Het ministerie van Defensie zei in een reactie op het rapport “dat Israël de afgelopen jaren een grote sprong heeft gemaakt op het gebied van de bescherming van vitale voorzieningen die als essentieel zijn aangemerkt voor het continu functioneren van de economie in tijden van nood”, en voegde daaraan toe dat ” de implementatie van een aanvullend beschermingsprogramma voor essentiële infrastructuur net is begonnen.”

Het Ministerie van Defensie voegde eraan toe dat het sinds de vorming van de huidige regering momenteel de “noodzakelijke aanpassingen aan het wetsvoorstel ter bevordering ervan maakt met betrekking tot het voorstel van 2016 voor civiele bom-schuilplaatsen en de bescherming van kritieke infrastructuur”.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!