Israëlische gezondheidsexperts dringen aan op groepsimmuniteit

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Ruim 90 vooraanstaande Israëlische gezondheidsexperts dringen er bij de regering op aan om het Zweedse model op te volgen. Onder deze experts zijn onderzoekers, artsen en een Nobelprijswinnaar.

Nobelprijswinnaar Michael Levitt en de directeuren van de spoedafdelingen van coronavirus afdelingen van verschillende grote ziekenhuizen schrijven in de open brief om geen nieuwe lockdown op te leggen, waarbij ze beweren dat de angst voor de coronavirus pandemie overdreven is en dat de economische schade van een dergelijke stap een te hoge prijs zal te zijn.

“Het zal het virus niet stoppen, alleen vertragen”, schrijven de experts in de open brief aan de regering. “Gezien de grote hoeveelheid informatie die zich opstapelt over de lage sterftekans onder de gezonde bevolking, en gezien het gebrek aan zekerheid over de werkzaamheid en veiligheid van een vaccin dat wordt ontwikkeld, en in het licht van het onderzoek dat tot nu toe is gedaan, is duidelijk dat de beste manier om snel uit de crisis te komen met een minimum aan sterfgevallen (en ook schade aan de gezondheid en de economie) gericht moet zijn op het ontwikkelen van groepsimmuniteit waarbij moet worden voorkomen dat de oudere bevolking die het risico loopt besmet te raken, gevaar loopt.

Zij doen in de brief een aantal aanbevelingen waaronder het ontwikkelen van een model dat door Zweden is uitgeprobeerd, waarbij het land een lockdown heeft vermeden en slechts een minimale reeks beperkingen heeft opgelegd om groepsimmuniteit te ontwikkelen.

De briefschrijvers geven toe dat Zweden beleidsfouten heeft gemaakt, maar ook dat de Zweedse bevolking vatbaarder is voor de ziekte vanwege een hogere mediane leeftijd. Dit suggereert dat Israël het beter zou doen onder het Zweedse model.

Een van de ondertekenaars van de brief, professor Mark Last, vertelde onlangs aan The Times of Israel dat hij gelooft dat Israël al bij groepsimmuniteit heeft en berekende dat 9 van de 10 besmettingen niet worden gemeld.

In Israël staat het dodental staat nu op 1019. Van de 27.148 actieve gevallen verkeren 453 patiënten in een ernstige toestand en liggen 131 mensen behandeld aan de beademing.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!