Nieuwe lockdown in Israël zal het coronavirus niet bedwingen

Premier Netanyahu tijdens een van de vele coronavirus persconferenties. Foto GPO

Uit een nieuwe studie van het Shoresh Institution for Socioeconomic Research blijkt dat de afgelopen vrijdagmiddag begonnen en minimaal drie weken durende afsluiting van Israël niet zal helpen tegen het coronavirus. De chaos zal pas afnemen als er een nationale coronavirus strategie wordt geïmplementeerd.

“Terwijl we de tweede lockdown zijn ingegaan heeft de regering geen samenhangend beleid naar voren gebracht waarin hun langetermijnstrategie wordt beschreven voor het omgaan met een pandemie die zeer besmettelijk en dodelijk zal blijven totdat er een vaccin tegen gevonden is ”, zegt professor Dan Ben-David, een econoom aan de afdeling Public Policy van de Universiteit van Tel Aviv, en hoofd van de Shoresh Institution for Socioeconomic Research.

Israël heeft tijdens deze COVID-19 gezondheidscrisis een dubbele naam voor zichzelf gecreëerd. Aan de ene kant laten de ondernemers van dit land de wereld versteld staan ​​met nieuwe adaptieve technische oplossingen voor de gezondheidszorg, die in ziekenhuizen over de hele wereld worden gebruikt.

Aan de andere kant is het gebrek aan strategie van het land om door dit dodelijke virus te navigeren een waarschuwing voor andere landen over de hele wereld geworden over wat er gebeurt als je geen plan hebt en te snel probeert terug te keren naar ‘normaal’.

Eind februari werden de eerste nieuwe gevallen van coronavirus geregistreerd in Israël. Israël ging in maart als een van de eerste door het coronavirus getroffen landen in een nationale lockdown.

In april heeft het Shoresh Institution for Socioeconomic Research uiteengezet hoe Israël zijn unieke eigenschappen zou kunnen gebruiken om het virus binnen zijn grenzen te bestrijden. Daarnaast hebben wetenschappers, onderzoekers en ondernemers een aantal andere ‘exitstrategie’-plannen opgesteld om uit de lockdown te komen.

“In de eerste golf reageerden we zoals we deden, want we hadden geen keus. We zijn niet alleen het nummer één land in de ontwikkelde wereld geworden als het gaat om het aantal mensen per miljoen inwoners die aan infectieziekten overlijden, we staan ​​69% boven de nummer 2, we zitten op een totaal andere grafiek ”, zegt Ben-David.

Een grafiek van de Shoresh Institution die de sterfgevallen in Israël door infectie- en parasitaire ziekten per 100.000 mensen tussen 1975-2016 laat zien. Afbeelding: Shoresh Institution of Socioeconomic Research

“Mensen zagen eind maart de chaos in bijvoorbeeld New York en Spanje op het nieuws en was het duidelijk dat we een lockdown nodig hadden. Maar als dan tegelijkertijd tijdens Pesach de leiders van Israël zich niet aan de opgelegde regels houden, gaan veel mensen denken dat het niet zo erg is en allemaal wel meevalt”, aldus Ben-David

De houding van “yihye beseder” (“het komt wel goed”), zit zo diep geworteld in de Israëlische cultuur dat het begon terug te sluipen in het dagelijkse gesprek, zowel vanuit het standpunt van de regering als onder de burgers. “Er is geen reden om ‘yihye beseder’ te geloven, maar zo werken de dingen nu eenmaal”, zegt Ben-David.

“Tijdens de tweede virus golf is de situatie veranderd. Hoewel overwegend Haredi [ultraorthodoxe] gemeenten nog steeds tot de meest besmette gemeenten behoren, worden ze aan de top van de lijst vergezeld door vele Arabisch-Israëlische gemeenten met zeer hoge besmettingspercentages ”, schrijven Ben-David en prof. Ayal Kimhi, auteurs van de Shoresh-studie, “Anarchie aan het roer met COVID-19 aan dek”.

“Het verschil tussen de eerste en tweede golf kan zijn oorsprong vinden in gedragsveranderingen. De volledige lockdown tijdens de eerste golf leverde een gevoel van nood op, bijna overal resulterend in een hogere naleving van regeringsbevelen, ook in de Arabisch-Israëlische sector, behalve in de religieuze yeshiva’s.

De kennelijk te snelle exit uit de lockdown, samen met het zeer inconsistente en tegenstrijdige overheidsbeleid en de uitspraken van de premier en verschillende ministers, heeft sindsdien geleid tot aanzienlijk minder naleving van de opgelegde regels. Dit gold met name in de Arabisch-Israëlische sector en de ultraorthodoxe plaatsen, waar burgemeesters van verschillende steden publiekelijk van dit effect getuigden ”, schrijven de auteurs.

De auteurs van het onderzoek waarschuwen dat Israël op de rand van zelfimplosie staat vanwege wat zij regeringsanarchie noemen.

“De regeringsanarchie van Israël vindt plaats tijdens een van de ergste crises in de geschiedenis van de staat Israël. Kabinetsvergaderingen, die zelfs tijdens periodes van oorlogen wekelijks werden gehouden, worden nu gewoon week na week afgelast. Er is geen budget voor het land , en dat zal er voorlopig ook niet komen, terwijl de topambtenaren van het land van over het hele spectrum, van economisch en gezondheidszaken tot wetshandhavings- en gerechtelijke systemen, steeds meer persoonlijk worden aangevallen door de politici die hen hebben aangesteld ”, schrijven ze.

Een voorbeeld hiervan was de benoeming in juli van prof.Ronni Gamzu , CEO van Tel Aviv Sourasky Medical Center, om leiding te geven aan de inspanningen van het land om het virus te bestrijden, vijf maanden na de COVID-19-uitbraak in Israël. “De regering is nog steeds niet bereid om te bepalen welke bevoegdheden en welke autoriteit Gamzu heeft om de epidemie daadwerkelijk het hoofd te bieden. Als gevolg hiervan is er een onophoudelijke stroom van tegenstrijdige richtlijnen door vooraanstaande ministers uit het kabinet – om nog maar te zwijgen van de aanhoudende oproepen tot zijn ontslag door toppolitici van de regerende Likud partij, waardoor zijn vermogen om de inspanningen van de regering te beheren, worden ondermijnt ”, aldus het het rapport.

“Dus we zijn als een soort nationale flipperkast, we stuiteren van de ene richtlijn die ons naar de andere richtlijn brengt, en hopen ondertussen dat iemand ons zal redden van het ergste bestuursvacuüm van Israël tijdens de ergste gezondheidscrisis en economische recessie ooit”, zegt hij.

En de ogenschijnlijk geruststellende slogan “yihye beseder” klinkt al helemaal niet meer bemoedigend.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!