Brief NGO Monitor in reactie op antwoord Nederlandse regering

<em>Kamal El-Sharafi, voorzitter van Al Mezan met jongeren leden van de terreurgroep PFLP. Foto via NGO Monitor</em>

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, hebben onlangs schriftelijk geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden De Roon, Wilders en Van Weerdenburg over Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristen. Onderaan dit artikel vind u de brief van NGO Monitor aan de ministers Blok en Kaag.

Deze antwoorden, die u hier terug kunt lezen, zijn nietszeggend en alleen gebaseerd op de antwoorden van Al-Mezan, de Palestijnse NGO waarvan NGO Monitor heeft aangetoond dat het banden heeft met het extreemlinkse Volksfront voor de Bevrijding van Palestina.

NGO Monitor heeft op 19 oktober in reactie op deze antwoorden een zeer uitvoerige brief aan de ministers Blok en Kaag gezonden waarvan wij een kopie in ons bezit hebben.

De conclusie van de door NGO Monitor gezonden brief is dat de Nederlandse regering slechts uitgaat van de verklaringen die Al-Mezan en geen onafhankelijk onderzoek heeft gedaan.

Daarnaast wordt al het door NGO Monitor aangedragen bewijsmateriaal als “onjuist, niet ter zake doende en onbetrouwbaar” ter zijde geschoven door de ministers Blok en Kaag.

Of zoals NGO Monitor concludeert in haar brief aan de Nederlandse regering:

Het antwoord dat u gaf op de Kamervragen impliceert dat de Nederlandse regering is
toegewijd aan het ondersteunen van Al-Mezan, zelfs in het licht van duidelijk bewijs dat de organisatie en haar leden ongeschikt zijn voor de rol van het beschermen en bevorderen van mensenrechten. Hun talloze banden met door de EU op de terroristenlijst geplaatste organisaties, evenals talrijke verklaringen van Al-Mezan leden die de moord op Israëlische burgers vieren en oproepen tot geweld, zouden reden moeten zijn om onmiddellijk alle ondersteuning en contact met de organisatie te beëindigen.

In plaats daarvan ‘papegaait’ u de verklaring Al-Mezan na; verdoezelt, negeert en excuseert U verwerpelijk gedrag; en moedigt Al-Mezan aan om het te verbergen.
Wij roepen nogmaals de Nederlandse regering op om de samenwerking met deze anti-mensenrechten per direct te beëindigen NGO, en veroordelen krachtig de immorele acties van Al-Mezan en zijn leden.

Zoals opgemerkt, heeft de Nederlandse regering jarenlang herhaaldelijk duidelijk bewijs verworpen over banden van UAWC met de PFLP. Dit veranderde pas, laat, nadat de werknemers waren gearresteerd en aangeklaagd wegens het vermoorden van een Israëlisch kind. We hopen dat dergelijke tragische omstandigheden niet nodig zijn om het bewijs betreffende Al-Mezan ook serieus te nemen.

Het is nu aan de vragenstellers De Roon, Wilders en Van Weerdenburg om hier verder mee te gaan en zich niet met ‘een kluitje in het riet’ te laten sturen.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)