Nederland beschermt privacy oorlogsmisdadigers

Razzia op het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam

Sinds de oprichting van stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden op 4 mei 2007 wordt er getracht toegang te krijgen tot het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) in de speurtocht naar nog levende en ongestrafte Nederlandse oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog.  

De speurtocht wordt belemmerd door het Nationaal Archief en het ministerie van OC&W die zich beroepen op bestaande privacywetgeving. Hiermee is de Nederlandse staat in overtreding van internationale verdragen zoals het Genocide Verdrag en de Conventie van Genève waarin Nederland de verplichting op zich heeft genomen slachtoffers of hun vertegenwoordigers toegang te verschaffen tot informatie omtrent de daders.  

De houding van het ministerie van OC&W en het Nationaal Archief komt erop neer dat in Nederland de persoonlijke levenssfeer van oorlogsmisdadigers zwaarder laat wegen dan het recht op gerechtigheid voor slachtoffers en nabestaanden. Een bizarre constatering, aldus de stichting.

Het komt er op neer dat de Nederlandse overheid niet wil dat deze oorlogsmisdadigers alsnog worden gestraft voor hun misdrijven.

Na alle wegen te hebben bewandeld, probeert de stichting sinds 2016 via juridische weg een opening te vinden.

Op 23 november 2020 wordt (de zoveelste) procedure bij de rechtbank in Amsterdam behandeld. Advocaten Carry en Geert-Jan Knoops en Arnold Karskens als voorzitter van de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden, zoeken naar actuele verklaringen van nabestaanden die de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden willen machtigen om mede namens hen de zaak voor te zetten.

Maar er is haast bij, deze verklaringen moeten voor het einde van de komende week, uiterlijk 6 november bij de rechtbank zijn ingediend.

Alle informatie over de genomen stappen is te vinden op de website van de stichting: https://www.onderzoekoorlogsmisdaden.nl/voorbeelden/item/98-nu-of-nooit-de-opsporing-van-de-allerlaatste-nazis-98 , waar u ook de initialen en beschrijvingen van de nog levende oorlogsmisdadigers kunt vinden.

Help mee. Heeft u of uw familieleden bewijs, of bent u getuige geweest van wat deze oorlogsmisdadigers hebben uitgespookt, zet het op papier en zend het zsm op.

De verklaringen kunnen worden gericht aan de Rechtbank te Amsterdam en worden gestuurd naar:

office@knoopsadvocaten.nl (Concertgebouwplein 25, 1071 LM Amsterdam) met een cc naar contact@onderzoekoorlogsmisdaden.nl  

Een bruikbare machtiging dient de volgende elementen te bevatten maar kan in eigen bewoordingen worden geschreven. 

  1. Een uitleg op welke wijze de betrokkene nabestaande of zelf slachtoffer is van misdaden in de Tweede Wereldoorlog ondergaan in een van de Nederlandse concentratiekampen Vught, Amersfoort of ultimo Westerbork en indien bekend welke maanden/jaren. 
  2. Een verklaring van de betrokkene dat hij/zij de pogingen van Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden ondersteunt om inzage te verkrijgen in het CABR, alsmede een uitleg waarom de betrokkene dit van belang acht en ondersteunt; 
  3. Een verklaring van de betrokkene dat hij/zij de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden persoonlijk machtigt om mede namens hem/haar (als nabestaande en slachtoffer) in rechte inzage te verkrijgen in het CABR; 
  4. Een vermelding dat de betrokkene geen bezwaar heeft tegen het inbrengen van de verklaring in een gerechtelijke procedure; 
  5. Handtekening en datum. 

Het streven is naar een stapeltje getuigenissen zodat de rechters doorhebben dat wij het verleden niet zijn vergeten. Hoe meer hoe beter. 

Deze rechtsgang wordt gesteund door het Opperrabbinaat voor Nederland, Federatief Joods Nederland, stichting Wiesenthal Fonds in Nederland, het Simon Wiesenthal Centrum in Jeruzalem en individuele Nederlandse sponsoren

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!