IDF Corona taskforce volledig operationeel

De ‘Alon’ coronavirus-taskforce van het leger op de basis van het Home Front Command in Ramle. Foto IDF woordvoerders eenheid

De coronavirus-taskforce van het Israëlische leger is nu volledig operationeel. De taskforce gaat werken aan de voorbereiding van de door experts verwachte coronauitbraken deze winter. Dat meldt Nissan Davidi, de commandant van deze nieuwe eenheid.

“We hebben de afgelopen weken goede prestaties geleverd. We hebben de mogelijkheden van de staat Israël op het gebied van steekproeven, testen en epidemiologische onderzoeken verdubbeld, zelfs verdrievoudigd. We zijn in de laatste twee weken van het ontwikkelen van onze capaciteiten en dan zullen onze inspanningen voor november beginnen ter voorbereiding op onze missies voor de winter,” zei Davidi.

Om grootschalige uitbraken te voorkomen is het leger van plan om in de komende weken 100.000 coronatests uit te voeren en elke dag meer dan 4.000 contact opsporingssondes uit te voeren.

Voordat basisscholen heropenen, zal de IDF coronavirus-tests aanbieden aan al het relevante personeel, inclusief leraren van groep één tot en met vier. Het is echter wettelijk verboden om te eisen dat alle leraren worden getest voordat ze weer aan het werk gaan, dus zal het op vrijwillige basis gebeuren.

Ondanks dat de taskforce hoge verwachtingen en grootse ambities heeft, is ze zich ook terdege bewust van de beperkingen van haar bevoegdheden: als mensen niet meewerken aan de opsporingsenquêtes, en geen eerlijke en volledige antwoorden geven, niet in quarantaine gaan, terwijl ze wel met een coronapatiënt in contact zijn geweest zullen alle inspanningen van het leger voor niets zijn.

IDF-soldaten voeren contactopsporing uit op coronaviruspatiënten. Foto IDF woordvoerders eenheid

Volgens de laatste schattingen van het leger geeft ongeveer de helft van de ondervraagden die worden benaderd voor contactopsporing, geen volledige of waarheidsgetrouwe antwoorden.

Onlangs heeft de taskforce ook een mogelijk nog zorgwekkende trend met betrekking tot zelfisolatie ontdekt: momenteel meldt bijna 40 procent van de mensen die in quarantaine moeten gaan zich niet aan bij het ministerie van Volksgezondheid, terwijl ze dat wel behoren te doen.

Wanneer een persoon via sms wordt geïnformeerd dat hij in quarantaine moet gaan omdat hij in contact is geweest met een bevestigde coronavirus-drager, is het de bedoeling dat hij de website van het ministerie van Volksgezondheid bezoekt en een rapport indient dat hij in quarantaine gaat, waar en voor hoelang.

Dat 39% van de mensen die in quarantaine zouden behoren te gaan deze rapporten niet indienen, betekent niet noodzakelijk dat die mensen zichzelf niet in quarantaine plaatsen, maar eerder dat ze die informatie niet aan de autoriteiten verstrekken, zoals wettelijk is verplicht . Dit maakt het voor de politie en het ministerie van Volksgezondheid moeilijker om ervoor te zorgen dat ze de vereiste tijd in quarantaine blijven.

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, wil het leger het proces van het diagnosticeren van dragers van de ziekte stroomlijnen en mensen met wie ze mogelijk in contact zijn geweest, instrueren om in quarantaine te gaan. De IDF is van plan om deze potentiële dragers van het coronavirus binnen 30 uur na de diagnose zelf te isoleren door middel van snelle vragenlijsten en hogesnelheidstests – veel sneller dan de vele dagen die het momenteel kost.

Tegelijkertijd maakt het leger zich ook op voor mogelijke winteruitbraken door ervoor te zorgen dat het grote aantallen coronatests kan uitvoeren, terwijl het ook in staat is om regelmatig testen uit te voeren bij scholen en bejaardentehuizen.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!