Grootste zonne-energiecentrale van Israël komt bij Dimona

Het al bestaande Tower of Power-energieproject in Ashalim. Foto met dank aan BrightSource Energy

Het ministerie van Financiën, het ministerie van Energie, de Israel Land Authority en de Public Utilities Authority – Electricity publiceerden donderdag een aanbesteding voor de bouw van de grootste zonne-energiecentrale in Israël, nabij Dimona. In de aanbesteding is een eis opgenomen om energieopslag in batterijen in het project te integreren. 27 consortia uit verschillende landen dienden aanvragen tijdens het pre-screeningproces in, een ongekend aantal, wat aangeeft waarom het project in Israël en wereldwijd grote belangstelling heeft gewekt.

De energiecentrale, die zich over 3.000 dunams (3 miljoen m2) zal uitstrekken, zal elektriciteit produceren met behulp van fotovoltaïsche technologie, waarbij een deel van de geproduceerde energie wordt opgeslagen.

Het is bedoeld om de doelstelling van de regering te helpen verwezenlijken om tegen 2030 30% van de energiebehoeften van Israël uit hernieuwbare bronnen te halen. Het ministerie van Energie vreest echter dat het besluit van de Nationale Planning- en Bouwcommissie om prioriteit te geven aan de zonnepanelen in de bebouwde kom het moeilijk zal maken om de doelstelling te halen. Israël heeft geen wetgeving die de installatie van zonnepanelen op nieuwe gebouwen verplicht stelt, ondanks het grote potentieel van dergelijke installaties.

Energieopslag is een essentieel onderdeel van de inspanning om de doelstelling van 30% hernieuwbare energieproductie in 2030 te halen. Het zal het mogelijk maken om ‘s nachts stroom te leveren die door zonne-energie wordt geproduceerd, wanneer er geen zonlicht is maar de vraag naar elektriciteit hoog is.

Afgelopen juli wonnen drie duurzame-energiebedrijven die verhandeld werden op de beurs van Tel Aviv de eerste aanbesteding gepubliceerd door de Public Utilities Authority – Elektriciteit om fotovoltaïsche installaties te bouwen in combinatie met energieopslag, met een totale output van 168 megawatt gedurende 23 jaar tegen een prijs van NIS 0,199 per kilowattuur, wat 25% lager is dan het tarief voor conventionele stroomproducenten uit gas en kolen.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!