‘Wie één mensenleven redt, redt de hele wereld’ – Parasja met Yanki Jacobs

Foto Facestories / julie Blik

“Wie één mensenleven redt, redt de hele wereld”. Deze Talmoedische uitspraak is meer dan een inspirerende oneliner en heeft in het joods rechtssysteem daadwerkelijk juridische implicaties. Gisteren, sprak ik een goede vriend die moeite had met deze spreuk/rechtsregel.  Hij vond het weinig ambitieus, aangezien het zou impliceren dat indien je één persoon geholpen hebt, je verder gevrijwaard bent om anderen ook terzijde te staan. Je hebt immers de hele wereld al gered!?

“Ja’akov bleef alleen achter en een man worstelde met hem tot het ochtend was geworden” (Genesis 32:25)

De bovenstaande worsteling – zoals besproken in de parasja van deze week – tussen de engel en Ja’akov symboliseert de innerlijke strijd die ieder mens gedurende zijn leven voert over de door hem te maken keuzes: “Ga ik door met studie of zet ik een Netflixje op? Investeer ik in mijn huwelijk/relatie of laat ik het stuklopen ten bate van een illusie dat het met een ander zo veel beter zal zijn? etc etc.” Het uiteindelijke doel van het leven is het winnen van dit eeuwigdurende gevecht. 

Toen Ja’akov alleen was ontstond de worsteling tussen hem en de engel. Voor ‘alleen’ gebruikt de parasja het woord Wa-ji-wa-ter – dat ook vertaald kan worden als overbodig

De achterliggende boodschap is dat indien de mens zich overbodig voelt, hij daardoor alleen komt te staan met uiteindelijk het resultaat de genoemde worsteling met zijn omgeving of met zichzelf. 

Het geheim van een constructief leven is dus om zorg te dragen dat je niet alleen bent en dat je ook duidelijk een bijdrage levert aan je omgeving. De wetenschap dat men ertoe doet en dat men verschil maakt, geeft de persoon de kracht om met succes in de worsteling van het leven te triomferen. 

Na deze verklaring kunnen we ook de rechtsregel: “Wie één mensenleven redt, redt de hele wereld” vanuit een ander perspectief bekijken. Als de Talmoed spreekt over het redden van één mensenleven dan betreft dat het eigen leven. Pas als iemand zijn eigen leven belangrijk acht (omdat hij niet overbodig en niet alleen is), dan pas is hij in staat om de rest van de wereld ook te redden. 

De Parasja die deze week in de synagogen wereldwijd worden gelezen is parasjat Va’Jish’lach (Genesis 23:4 – 36:43). Sjabbat begint 4 december om 16:00 uur en eindigt 5 december 17:27 uur.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!