Pilot in Israël gestart om gendergelijkheid tussen werk en privé in evenwicht te brengen

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Door het Israëlische ministerie van Financiën is een nieuw proefprogramma aangekondigd om een genderneutrale “ouderpositie” te creëren die zowel vaders als moeders rechten verleent en hen in staat stelt werk en ouderschap te combineren.

Het doel van de pilot is om zowel vaders als moeders in staat te stellen eigen keuzes te maken over de balans tussen werk- en privéleven, ongeacht traditionele rolpatronen.

Ongeacht of de andere ouder hiervan gebruik heeft gemaakt en ongeacht de status van de relatie kunnen beide ouders gebruik maken van de rechten.

De taskforce die de aanbeveling deed tot oprichting van het proefprogramma ontdekte dat er een behoefte bestaat om in de Israëlische cultuur het evenwicht tussen werk en privéleven met betrekking tot gendergelijkheid te veranderen. Ook wil het ministerie het bewustzijn van de verschillende ouders als werknemer vergroten en de bureaucratie rondom deze rechten verminderen.

De taskforce ontdekte dat, ondanks bepaalde rechten die aan beide ouders worden toegekend, ongeacht het geslacht, het percentage mannen dat van deze rechten gebruik maakt op dit moment kleiner is dan het percentage moeders en dat moeders gemiddeld minder uren werken dan vaders.

Deze feiten dragen bij aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen en aan het in stand houden van gezinsstructuren waarin vrouwen de primaire zorgverleners zijn en verantwoordelijk voor het onderhoud van het huishouden.

Israëlische vrouwen verdienen gemiddeld 31,6% minder dan mannen. In vergelijking met andere OESO-landen staat Israël op de derde plaats als het gaat om gelijke beloning.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!