Vervreemding van Joodse eigendommen in Delft

Secretaris Jan Paul Peters van het bestuur Stichting Behoud Synagoge Delft vindt dat er ‘iets rechtgezet’ moet worden. Delft telt rond de dertig panden die ooit eigendom waren van Joodse families. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn deze panden onteigend en is daarmee onder de radar komen te liggen. Melanie Oderwald van D66 uit Delft, vertelt aan het AD dat ze wil weten hoe dit kon gebeuren.

De KRO-NCRV heeft hier kort geleden een indringende documentaire over gemaakt. In de documentaire worden voor het eerst straatnamen genoemd. De Nieuwe Plantage, de Binnenwatersloot, de Heemskerkstraat. Omdat Oderwald sindsdien met andere ogen naar Delft kijkt, vindt ze dat het een plicht is van de gemeente Delft om uit te zoeken wat er is gebeurd. Vervolgens merkt ze op dat pas daarna misschien de discussie rondom compensatie zal komen.

Aan het woord is Jan Paul Peters. Hij vertelt dat Delft voor de WOII een klein maar hechte Joodse gemeenschap kende van ongeveer 200 mensen. Hoe klein ook in omvang, het leed van deze groep Joodse Delftenaren en het onrecht omtrent hun behandeling na 1945, klinkt 76 jaar na dato nog glashelder door.

Dat Nederland na de bevrijding onverschillig stond tegenover het lot van de Joden, heeft ook onderdeel uitgemaakt van de documentaire van Willi Lindwer uit 2004 “Holland Vaarwel”. Overlevenden die met een speciale trein vanuit de kampen op het station in Amsterdam aankwamen, werd doodleuk gevraagd naar hun Nederlandse paspoort. Hoe pijnlijk om dan op zoek te moeten naar wie nog in leven was, om aan te kunnen tonen te zijn wie je bent. Opmerkelijk is bovendien dat in de eerste jaren na de oorlog de rol van verzetsmensen een grotere rol speelde in de verhalen dan de massamoord op Joodse mensen die deel uit hebben gemaakt van onze samenleving. ‘Hun huizen waren verkocht, ze waren er immers niet meer’.

Jan Paul Peters: “Het is voor de direct betrokkenen en de tweede generatie nog altijd een bijzonder pijnlijk onderwerp. Maar ik zie gelukkig dat steeds meer jonge mensen willen weten hoe het zit met het ‘Joodse deel’ van onze geschiedenis”. Wethouder Huijsmans heeft een onderzoek naar de vastgoedtransacties uitgezet. 

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)