Proces Netanyahu voor derde keer uitgesteld

Voormalig Premier Benjamin Netanyahu met zijn advocaten in februari dit jaar. Foto YouTube.

De rechtbank van Jeruzalem heeft maandag het openbare corruptieproces tegen voormalig premier Benjamin Netanyahu met een week uitgesteld na twee keer eerder uitstel te hebben gegeven.

De beslissing van de rechtbank betekent dat de zaak pas in oktober weer opgepakt zal worden, omdat het zomerreces van de rechtbank van 21 juli tot 1 september loopt. Veel van de hoorzittingen in september zullen naar verwachtingen niet door kunnen gaan vanwege de Joodse feestdagen.

De extra weken vertraging zijn het gevolg van een meningsverschil tussen de aanklager en de verdediging over hoe er moet worden omgegaan met nieuwe documenten die afkomstig zijn van de mobiele telefoon van de voormalige baas van de Walla nieuwssite Ilan Yeshua.

Tot de rechtbank medio juni het openbaar ministerie beval de sms-berichten te doorzoeken en nieuwe documenten aan de verdediging te verstrekken, was het standpunt van de staat dat dergelijke documenten niet relevant zijn voor de zaak.
Daarentegen voerde de verdediging aan dat dergelijke documenten zouden kunnen aantonen dat Yeshua en Walla speciale behandeling gaven aan veel politici die rechtstreeks met hem omgingen als CEO en niet alleen aan Netanyahu.

Het argument van de aanklager is dat dit Netanyahu niet helpt omdat alleen hij, van alle politici, een overeenkomst sloot om de berichtgeving van Walla systematisch in zijn voordeel te beïnvloeden en regeringsbevoegdheden gebruikte om te “betalen” voor de positieve berichtgeving.

De advocaten van Netanyahu hadden per toeval enkele sms-berichten ontvangen tussen Yeshua en andere politici, maar blijkbaar is er veel meer materiaal dat ze niet hebben gekregen, wat volgens de rechtbank relevant is.

Het laatste geschil tussen de verdediging en het Openbaar Ministerie is dat de staat zegt dat, aangezien het OM dit materiaal nu ook voor het eerst ziet, niet alleen het nieuwe bewijsmateriaal ten goede moet komen aan de verdediging, maar ook aan het Openbaar Ministerie.

De beslissing of de aanklager nieuw anti-Netanyahu-bewijs mag gebruiken is uitgesteld tot een latere datum, maar het geschil zelf vertraagde de overdracht van documenten aan de verdediging met meerdere weken.

Bovendien heeft het doorzoeken van de documenten het OM meer tijd gekost dan verwacht.

Dit alles betekent dat Yeshua’s getuigenis waarschijnlijk niet voor oktober klaar zal zijn.
Eerder in juni zei de aanklager nooit te hebben beweerd dat het alle andere politici en machthebbers in de sms-berichten van Yeshua heeft onderzocht, maar dat dit niet relevant was en een gevaar zou kunnen vormen voor de privacy van een groot aantal individuen.

De aanklager zei dat er ongeveer 150.000 regels met inhoud waren die niet waren overgedragen, wat zou betekenen dat de verdediging alleen maar een vis-expeditie zou willen om grote aantallen mensen die geen deel uitmaken van de zaak in verlegenheid te brengen.

De rechtbank verwierp deze argumenten destijds.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!