België blijft Palestijnse organisaties gelieerd aan de PFLP steunen

Terroristen van de PFLP in Gaza. Foto YouTube.

Volgens een Israëlisch onderzoek wordt Belgisch ontwikkelingsgeld gebruikt om de Palestijnse terreurorganisatie Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) te financieren. Desondanks ziet de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir geen reden om gelden te bevriezen.

Op 5 mei ontving de Belgische ambassadeur in Tel Aviv een verontrustend rapport van de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet over de frauduleuze praktijken bij vier Palestijnse NGO’s die Belgisch ontwikkelingsgeld krijgen, waarbij ontwikkelingshulp wordt doorgespeeld aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een extreemlinkse Palestijnse terreurorganisatie.

Het betreft Defense for Children International, het Bisan Center for Research & Development, Health Work Committees (HWC) en de Union of Agricultural Work Committees (UAWC).

Vanaf 2017 heeft Defense for Children 170.800 euro uit België ontvangen, het Bisan Center for Research & Development 337.892 euro, HWC 297.925 euro en de UAWC 286.000 euro.

Volgens de Shin Bet bedriegen de Palestijnse organisaties de EU landen door fictieve projecten te melden, documenten te vervalsen en te hoge facturen in te dienen. “De aanzienlijke financiering die hiermee wordt ontvangen, wordt overgedragen in onder meer betalingen aan families van ‘martelaren’ van het Volksfront, salarissen voor militanten, het rekruteren van nieuwe leden, het bevorderen en versterken van terroristische activiteiten, het financieren van militanten van het Volksfront in Jeruzalem en de verspreiding van berichten en ideologieën van het Volksfront”, aldus het rapport.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir ziet op basis van resultaten van een eigen onderzoek door de Belgische Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) echter “geen reden om middelen te bevriezen, noch om bijkomend extern onderzoek te laten uitvoeren.” Volgens Kitir is er volledig vertrouwen in de Belgische partnerorganisaties en in de bestaande controlesystemen.

Kitir zegt dat het Israëlische dossier “geen concrete materiële bewijsstukken voor mogelijke fraude bij de partnerorganisaties” bevat. Ook de Nederlandse regering vindt dat de nieuwe Israëlische info te weinig concreet is.

‘Het is hallucinant dat de minister zulke verontrustende informatie, die komt van een officiële instantie van een ander land, niet grondiger onderzoekt’, vindt N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter.

‘Ik pleit voor een onafhankelijk onderzoek, maar de minister is duidelijk niet geneigd daartoe de opdracht te geven. Ze vindt het ook niet nodig de Staatsveiligheid erover te consulteren, terwijl de info komt uit een rapport van de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet.’

‘Ik betwijfel niet dat bekwame mensen op dit onderzoek zijn gezet, maar dat zou beter gevoerd worden door een onafhankelijke instantie. Als we miljoenen euro’s belastinggeld spenderen in het teken van solidariteit, moeten we dat ook afdoende controleren. In Nederland gebeurt dat wel een daar ging het maar om twee organisaties, voor ons land zijn het er vier. Waarom geven we het dossier niet aan de Dienst Bijzondere Evaluatie, die als externe dienst de ontwikkelingssamenwerking evalueert?’

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)