Baudet voor de rechter vanwege Holocaust vergelijkingen

Op 15 december om 13.30 uur zal voor de rechtbank in Amsterdam een kort geding dienen tegen Thierry Baudet. De rechtszaak is aangespannen door het Centraal Joods Overleg, CIDI en een viertal Joodse oorlogsoverlevenden. Gevraagd wordt een aantal uitingen van Baudet op sociale media, waarin hij de corona maatregelen vergelijkt met de Holocaust, onrechtmatig te verklaren.

Het Centraal Joods Overleg, CIDI en de Joodse oorlogsoverlevenden worden vertegenwoordigd door mr. Jacqueline Schaap van het advocatenkantoor Visser, Schaap & Krijger. De eisers achten de uitingen van Baudet ernstig beledigend en onnodig grievend voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden. Zij verlangen de verwijdering van die uitingen en een verbod voor Baudet op het gebruik van beeldmateriaal van de Holocaust in het kader van het debat over de Corona maatregelen. Dit alles met een dwangsom van €25.000 per dag, als hij in gebreke blijft. 

De bewuste uitingen zijn gedaan op sociale media d.d. 14, 16 en 29 november. Het gaat daarbij om zijn bewering “De ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden, de wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi’s en NSB’ers”. Vervolgens om een combinatie van twee foto’s: een van een kind dat niet naar het sinterklaasfeest zou mogen en ernaast een foto uit het Getto van Lodz (Polen) van een jongen met een Jodenster voor zijn deportatie. En tot slot om een foto van het concentratiekamp Buchenwald, waarin hij stelt: “Hoe is het MOGELIJK om nu nog altijd niet te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt.” 

“Baudet stelt met deze uitingen de verschrikkingen van de Holocaust op een gelijk niveau als de maatregelen tegen corona. Hiermee bagatelliseert hij de Holocaust. Het maken van deze vergelijkingen gaat historisch en inhoudelijk volledig mank en is bijzonder kwetsend voor de nog levende slachtoffers van de Holocaust en de nabestaanden. Baudet gaat op grove wijze voorbij aan de emoties die bij slachtoffers en nabestaanden worden opgeroepen en het feit dat de Holocaust bij hen nog steeds een bepalende rol in hun leven speelt. Het platform van Joodse organisaties Centraal Joods Overleg, CIDI en vier Joodse overlevenden uit die vreselijke tijd, zien na herhaalde waarschuwingen, geen andere weg dan bij de rechter om een verbod te vragen.”

Daarbij nemen de eisers in overweging dat de vrijheid van meningsuiting, die Baudet als politicus toekomt, geen rechtvaardiging kan bieden voor zijn onrechtmatig handelen. Centraal Joods Overleg, CIDI en de vier Joodse oorlogsoverlevenden nemen nadrukkelijk geen stelling in het debat over de corona maatregelen. Echter de Joodse bevolkingsgroep, de slachtoffers en hun nabestaanden hebben er recht op om verschoond te blijven van ernstige en, voor Baudets doel volstrekt onnodige, kwetsingen met betrekking tot de Holocaust. Het staat in de rechtsstaat Nederland iedereen vrij om stelling te nemen tegen de coronamaatregelen. Dit kan echter niet met behulp van de hierboven genoemde uitingen, stellen de betreffende Joodse organisaties.

Bron: Centraal Joods Overleg (CJO)

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)