Lezing 750 jaar Joods leven in Roermond en Midden-Limburg

Geschied- en Oudheidkundige kring De Aldenborgh organiseert op 7 februari a.s. de lezing “750 jaar Joods leven in Roermond en Midden-Limburg” door mr. dr. Hein van der Bruggen.

De heer Hein van der Bruggen uit Roermond, een goede bekende van de Aldenborgh, heeft zich bereid verklaard om in Weert een lezing over een zeer interessant onderwerp te willen verzorgen. Hein van der Bruggen, voormalig advocaat, is altijd zeer gefascineerd door het Joodse verleden in Limburg. Dat heeft geresulteerd in een proefschrift dat hij op 28 oktober 2021 met succes aan de universiteit Leiden verdedigd heeft en dat hem de doctorstitel heeft opgeleverd. In de lezing zal hij de aanwezigen een beeld schetsen van 750 jaar Joods leven in Roermond en Midden-Limburg.

In Roermond en Midden-Limburg hebben nooit spectaculair veel Joden gewoond. Toch hebben de stad en haar omgeving al vroeg contacten met Joden gehad en zijn er Joodse inwoners geweest. De geschiedenis van hun verblijf in deze regio tijdens de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd is echter slechts fragmentarisch bekend. Toch is er sprake van een zekere continuïteit, zelfs in de periode van ruim twee eeuwen waarin het Joden verboden was in de stad te verblijven, anders dan een beperkt aantal uren. Pas na de komst van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 kwamen er voor het eerst grotere groepen Joden voor langere tijd of zelfs definitief in de stad wonen.

Lees verder op Weertdegekste.nl

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)