Roze sjoeldienst en Stonewall Shabbat Seder in Beit Ha’Chidush


Deze jaarlijks terugkerende ‘roze dienst’ vindt dit jaar plaats op 6 augustus 2004 en wordt geleid door ‘Flying rabbi’ Nathan Meir, een jonge Amerikaanse rabbijn en hoogleraar Jewish Studies.


Beit Ha’Chidush is een nieuwe progressieve joodse gemeente in
Amsterdam, opgericht in 1995. Beit Ha’Chidush betekent “Huis van
Vernieuwing”. Vanuit onze joodse identiteit en pluriformiteit zoeken
wij nieuwe wegen en richtingen die aansluiten bij ons levensbehoeften
en spiritualiteit. Iedereen, ongeacht leeftijd en seksuele voorkeur, is
welkom om zijn of haar joodse erfgoed met ons te delen.

Beit Ha’Chidush onderscheidt zich doordat mannen en vrouwen in alle
opzichten gelijkwaardig zijn en dus dezelfde functies kunnen vervullen;
hetzelfde geldt voor homosexuelen en heterosexuelen. De diensten worden
geleid door steeds andere mensen en de liturgie is door vertaling en
transcriptie van het Hebreeuws optimaal toegankelijk.

Beit Ha’Chidush heeft vanaf haar oprichting een sterke band met de
joodse homosexuele gemeenschap in Nederland en daar buiten. Sinds 1998
organiseert Beit Ha’Chidush ook een gay-outreach erev sjabbat dienst op
de eerste vrijdagavond in augustus. Deze ‘roze dienst’ wordt vanaf het
begin door een ‘Flying Rabbi’ geleid, een buitenlandse rabbijn die
verwantschap heeft met de uitgangspunten van Beit Ha’Chidush, (zoals
gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en tussen homosexuelen en
heterosexuelen).

Ook dit jaar wordt er weer een ‘roze dienst’ gehouden. De “Flying
rabbi” is Nathan Meir, een Amerikaanse hoogleraar, die colleges Jewish
Studies geeft aan de Universiteit van Southampton. Hij is verbonden met
de joodse Vernieuwingsgroep Beit Klal Yisrael in London en neemt actief
deel aan de Gay rights movement in Engeland, de VS en Israël.

Over de STONEWALL SHABBAT SEIDER

Gideon Querido de Frank heeft het initiatief genomen na de dienst een
heel speciale Queer Seder te organiseren. De seder zal ongeveer 45
minuten duren en wordt geleid door Nathan Meir, de “flying rabbi”.
Tijdens en erna is er tijd voor ontmoeting en Oneg.

Over de Stonewall Shabbat Seder: op Sederavond vieren we de uittocht
uit Egypte. Tijdens déze roze Sederavond, herdenken we de geschiedenis
en vieren de emancipatie van (joodse) homoseksuele mannen en vrouwen.
Een programma, compleet met een roze seiderschotel en nasj! En
natuurlijk metveel gezang en gesmoes. Zoals in de, speciaal voor deze
gelegenheidgemaakte, Queer Haggadah te lezen valt:

“Tonight we gather to fulfill a new mitzvah by making sacred the
celebrationof a Jewish Queer Pride Shabbat Seder. We are not only
celebrating pride inbeing gay, lesbian or bisexual. Rather we are
celebrating our pride in beingspecifically Jewish queers, and
especially queer Jews. That includes lookingat our Jewish heritage
through a queer lens, and our queer heritage througha Jewish lens. It
means remembering the queers in the death camps, and the Jews at the
Stonewall Inn. And it means remembering Magnus Hirschfeld and Harvey
Milk. It means calling forth the words of Adrienne Richt and Irena
Klepfisz. Tonight we’ll honor our heritage as queer Jews, by sharing
stories of our predecessors, stories of our own lives, and the stories
we have yet to live.”

Voor deze speciale Sederavond vragen we een vrijwillige contributie. De
dienst begint om 20.00 uur en eindigt rond 21.30. De Stonewall Shabbat
Seider duurt van 21.30 tot 22.15

De dienst wordt gehouden op vrijdagavond 6 augustus a.s. in de
Uylenburgersynagoge, Nieuwe Uylenburgerstraat 91, Amsterdam. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen via info@beithachidush.tk  of Marcella Levie 020-6241523