Bussenschuthofje

“Terwijl Aron Samuel het poortje nadert met het opschrift Bussenschut en een afbeelding van een kanon, op zijn tenen om geen buren wakker te maken, denkt hij aan morgen, 18 december 1811, de dag waarop hij een familienaam moet aannemen.?”

Fred van Biesen (Amsterdam, 1932) studeerde werktuigbouw en sociale
pedagogiek. Hij werkte 35 jaar in het bedrijfsleven op het gebied van
opleiding en training, publiceerde Bedrijfsopleiding en
Volwasseneneducatie (Samsom 1980), en schreef diverse artikelen en
bijdragen aan bundels. Tevens was hij lid van de Programmaraad van
Teleac en van de ?Stuurgroep Internationaal Jaar van de Alfabetisering
1990?.

Dit boekje is het resultaat van zijn historisch onderzoek naar de
familie van zijn vrouw, waarbij ?Het Bussenschuthofje? als één los
eindje overbleef. Als amateur-historicus heeft hij de informatie
hierover verzameld en in dit boekje gebundeld.

Amphora Books
Rapenburgerstraat 109,
1011 VL Amsterdam
020-4211458
ISBN 90 6446 026 4
prijs: ?? 8,50

Het boek is ook verkrijgbaar bij oa: Joachimstahl en Blankenvoort en de boekenshop van het JHM.