Masada en Acco universeel cultureel erfgoed

Terwijl sluiting dreigt voor vele van Israël’s belangrijke culturele en natuurhistorische bezienswaardigheden, bereikte ons het bericht dat Masada en Acco door de UNESCO geplaatst zijn op de lijst universeel cultureel erfgoed.

UNESCO is een internationale organisatie die waakt over natuur- en cultuurobjecten die bedreigd worden door een in hoog tempo veranderende wereld. Inmiddels hebben 170 landen het verdrag ondertekend dat het voortbestaan van het universeel erfgoed moet garanderen. Het verdrag betreft monumenten, groepen gebouwen en bebouwing, plaatsen met historische, esthetische, archeologische, wetenschappelijke, ethnologische of antropologische waarde, en tevens opmerkelijke biologische en geologische structuren, de habitat van bedreigde diersoorten en planten en gebieden die om hun wetenschappelijk of esthetische belang hoe dan ook behouden dienen te worden.

Acco
De stad Acco werd eind mei 2002 opgenomen in de lijst van universeel cultureel erfgoed. Uit het UNESCO-rapport: "Acco is een historische stad waar aanzienlijke overblijfselen van bouwwerken uit de tijd van de Kruisvaarders bewaard zijn gebleven onder de huidige, uit de 18e en 19e eeuw daterende, ommuurde stad. Bovendien geeft het bouwplan van Acco een buitengewoon verhelderend beeld hoe het middeleeuwse kruisvaarderskoninkrijk in Jerusalem er uit gezien moet hebben."

Het huidige Acco is een belangrijk voorbeeld van een ommuurde Ottomaanse stad, waarin het citadel, moskeëen, khans en baden goed geconserveerd zijn, deels zelfs bovenop de restanten van de kruisvaardersbouwwerken.

Lees meer over Acco op Gems in Israël/Acre, Akko, or Acco?

Masada
Het Nationaal Park Masada, het schier ongenaakbare paleiscomplex aan de Dode Zee waar koning Herodes (hij regeerde over Judea van 37-4 BC) zich verschanste tegen tegen zijn joodse onderdanen, ligt in een ruig landschap van grote schoonheid.

De legerplaats van waaruit de Romeinen Masada belegerden en andere daarmee verband houdende plaatsen liggen aan de voet van de rotshelling, maar zijn tot op heden nauwelijks ontgonnen. Uit het UNESCO-rapport:"Masada is een symbool voor het oude joodse koningrijk Israël, voor de gewelddadige verwoesting in de eerste eeuw na Chr. en ook van de diaspora die daarop volgde.

Het paleis van Herodes de Grote is een uitzonderlijk voorbeeld van een luxueuze Romeinse villa, terwijl de kampementen en andere verdedigingswerken die zich rondom Masada bevinden de fraaiste en meest volledige zijn die bewaard zijn gebleven.

Het tragische lot van de joodse vluchtelingen in het bolwerk en het paleis van Masada maken Masada tot een symbool van joodse culturele identitiek en van de voortdurende strijd van de mensen tegen onderdrukking en voor vrijheid."

Lees meer over Masada op ARCHEOLOGICAL SITES: Masada