Hebreeuwse Universiteit ontwikkelt nieuwe techniek in strijd tegen kankercellen

Onderzoekers van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem hebben een nieuwe techniek ontwikkeld, die kankercellen ertoe moeten "verleiden" zichzelf te doden, en om zo verspreiding te voorkomen. Hun werk wordt beschreven in het septembernummer van Nature Biotechnology.

De techniek houdt de activering van een virus in, dat de kankercel ertoe brengt zich te gedragen op dezelfde wijze als een normale cel zich gedraagt wanneer deze wordt aangevallen. In normale, gezonde cellen die door een virus worden aangevallen, wordt een proteïne, bekend onder de naam PKR, geactiveerd als gevolg van de reproduktie van RNA in de aangetaste cel. Dit proteïne veroorzaakt dat de cel zichzelf vernietigt, zodat het virus zich niet verder kan verspreiden. Normaliter is PKR latent aanwezig en doet niets, tenzij de cel wordt geprovoceerd door een aanvallend virus.
Alexei Shir, die studeerde voor zijn promotie tot Doctor (welke titel hij intussen behaald heeft) ontwikkelde samen met zijn adviseur, Alexander Levitzki, Professor in de Biochemie aan het Alexander Silberman Instituut van de Hebreeuwse Universiteit, een strategie, die de kankercel door middel van een soort ?truc? ertoe ?verleidt? PKR te activeren, zonder dat het in normale cellen geactiveerd wordt.
Shir en Levitzki ontwikkelden een techniek die inhoudt dat een uniek virus, van
dezelfde familie als het HIV-virus, geactiveerd wordt en kan worden ?binnengesmokkeld? in de kankercellen. Het virus op zijn beurt activeert het PKR in de kankercellen,? iets wat anders niet zou gebeuren,? hetgeen ertoe leidt dat die kankercellen afsterven, ongeveer zoals andere cellen afsterven wanneer zij door een virus worden aangevallen. Het virus, dat door de ondezoekers van de Hebreeuwse Universiteit werd ontwikkeld, is speciaal gericht tegen een bijzonder virulente hersentumor en is niet schadelijk voor gezonde cellen. Dit alles is een bijzondere verbetering boven de huidige chemotherapie, welke kankercellen doodt, maar welke ook gezonde cellen aantast. In Laboratoriumtesten bleek dat het virus de verspreiding van de hersentumor significant tegenhield.
Prof. Levitzki zei, dat andere studenten van hem deze nieuwe techniek hebben overgenomen om de strijd tegen lymfomanie en leukemie aan te binden. Een start-up bedrijf, Algen Biopharmaceuticals, is reeds opgericht door de Yissum Research Develepment Co. van de Hebreeuwse Universiteit, samen met Prof. Levitzki en investeerders, ten einde de techniek verder te ontwikkelen. Prof. Levitzki waarschuwde dat nog veel laboratorium en klinisch werk gedaan zal moeten worden voordat deze techniek gebruikt kan worden voor de behandeling van kankerpatienten.