Kaits sluit zich aan bij JJV

Kaits is een organisatie die zich ten doel stelt jonge Israëli’s te helpen zich binnen de Nederlandse samenleving een plek te verwerven.

Het Joods JongerenVerbond (JJV) is een koepelorganisatie die opkomt voor de belangen van de Joodse Jongeren in Nederland. Het JJV bestaat op dit moment uit zeven joodse jongerenorganisaties te weten CiJO, IJAR, JPIG, Moos!, Oz, Joods Studentenhuis Leiden en nu dus ook Kaits.

Het JJV heeft momenteel een zetel in het Centraal Joods Overleg (CJO), het hoogste Joodse overlegorgaan in Nederland. Bovendien is het idee van de Panddag een idee van het JJV. Het JJV help eveneens besturen in Joods Nederland te zoeken naar enthousiaste jongerenbestuurders. Het JJV praat verdermet joodseorganisaties over haarjongerenbeleid.Tot slot probeert het JJV de jongeren te helpen bij aanvragen in het Maror-proces.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met jjv@maury.nl of kijken op http://www.maury.nl/jjv.htm.
Joods JongerenVerbond (JJV)
p/a Frieslandstraat 147
1082 TM Amsterdam
06-24200366