Academisch nieuws uit Jeruzalem


De voorbereidingen voor het 10de Internationale Symposium over de geschiedenis van de Nederlandse joden, van 21-24 november 2004 in Jeruzalem, zijn in volle gang.

Zoals velen van u bekend is het Centrum voor onderzoek naar de
geschiedenis der Nederlandse Joden in Jeruzalem gevestigd, als
onderdeel van de Hebreeuwse Universiteit. Het Centrum is sinds kort
gehuisvest in het nieuwe Rabin gebouw voor Joodse studies op de campus
van de Hebreeuwse Universiteit op de Mount Scopus.

Op het ogenblik wordt er door de medewerkers van het centrum, Eva
Ben-David en Lea Menashe-Duitscher, hard gewerkt aan de voorbereiding
van het tiende Internationale Symposium over de geschiedenis van de
Nederlandse Joden, dat zal plaats vinden van 21 tot en met 24 november
2004.

Het voorlopige programma van het symposium is te bekijken op onze website.

Ook is de genealogische afdeling druk bezig met het invoeren van nieuwe
stambomen en met het verschaffen van informatie aan de vele
belangstellenden die zich dagelijks tot ons richten, hetzij
schriftelijk (Yizhak Rabin World Center of Jewish Studies, The Hebrew
University of Jerualem, Mt. Scopus 91905 Jerusalem) of per e-mail.

Jammer genoeg is onze uitgebreide bibliotheek van boeken en periodieken
op het moment nog grotendeels opgeslagen. We hopen binnen afzienbare
tijd de nieuwe bibliotheekruimte die ons door de universiteit is
toegewezen, te kunnen betrekken. Er zijn plannen om de hele catalogus
van ongeveer 5000 boeken te digitaliseren en vervolgens in zijn
totaliteit op onze website te zetten.

De bibliotheek wordt ondersteund door de Stichting Vrienden van het
Centrum in Nederland, die geld inzamelt voor het uitbreiden en
bijhouden van onze collectie.

Voor informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Louise Paktor-Jaeger of met penningmeester Robert Levi.
Mochten er onder u belangstellenden zijn die ons in Jeruzalem een
bezoekje willen brengen, dan bent u van harte welkom. Wel moet er even
een afspraak worden gemaakt, vanwege de noodzaak van een toegangsbewijs
tot de universiteit.
Wij zijn van zondag tot en met donderdag van 08.30-13.00 geopend, ons telefoonnummer is (00972) 02-5880242.