Gibson’s volgende filmproject: Chanoeka


Regisseur-acteur Mel Gibson heeft plannen om de historische gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan het joodse lichtfeest Chanoeka te verfilmen.


Na de uitermate bloedige film over de laatste levensuren van Jezus
heeft Mel Gibson zijn oog laten vallen op de joodse opstand tegen de
Griekse bezetting van Jeruzalem. “Het verhaal over de Maccabeëen heeft
altijd tot mijn verbeelding gesproken,”, aldus Gibson. “De Syrische
koning Antiochus IV ontwijdde de joodse tempel door er zijn eigen
afgodsdienst te vestigen. De Maccabeëen kwamen in opstand en wisten met
grote vasthoudendheid de bezetters te verdrijven. De opstand schijnt te
zijn begonnen toen een Syrische officier de joodse priester Mattitjahoe
wilde dwingen een heidens offer te brengen. Mattitjahoe doodde de
officier en vluchtte de stad uit. In de heuvels rond Jeruzalem
verzamelde hij een leger van ca. 40.000 man die in een soort
geurilla-oorlog de strijd tegen de heidenen wisten te winnen. Na de
onverwinning volgde de herinwijding van de tempel, en bleek het kleine
restje zuivere olie voor de Menorah voldoende voor acht dagen. Mijn
film wil laten zien dat een rotsvast geloof in God uiteindelijk zorgt
voor victorie.”

Een verhaal over dappere joden zou Gibson kunnen vrijpleiten van de
beschuldiging dat hij antisemitische denkbeelden koestert. Maar joden
zouden wel eens helemaal niet gediend kunnen zijn van een interpretatie
van hun geschiedenis door een conservatieve katholiek. In een reactie
zei de Abe Foxman, voorzitter van de Amerikaanse Anti Defamation League
dat hij vreesde dat in Gibson’s versie ‘de joden wel zullen verliezen’.
“Hij zal er zijn eigen verhaal van maken. Ik geef er de voorkeur aan
het lot van de joodse historische gebeurtenissen in handen van 
Steven Spielberg te legggen. De Maccabeëen zijn een onderdeel van onze
heilige geschiedenis.”

Bron: Miami Herald

Het (nog niet bevestigde) gerucht gaat dat Steven Spielburg van plan is
een film te maken over de Kruistochten als tegenhanger van Gibson’s
Jezus-film. In de film zal niets verhullend worden getoond hoe de
christenen in Europa en het Midden-Oosten mensen dwongen zich tot het
christendom te bekeren. Onbevestigde bronnen melden verder dat
Spielburg niet van plan is zich in te houden bij het tonen van de
verkrachtingen en slachtpartijen waarmee de bekeringsdrift gepaard
ging. “Ik zal ze een koekje van eigen deeg geven”, schijnt de regisseur
te hebben gezegd. “En misschien maak ik er wel een trilogie van: na de
Kruistochten een film over de Spaanse inquisitie, en ter afsluiting een
film over Hitler en de paus, het helse koppel.”