Amsterdamse moskeëen en 4&5 mei


De Unie van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en Omstreken heeft alle moskeebesturen, imams en moslims in de hoofdstad opgeroepen dit jaar bijzondere aandacht te schenken aan de dodenherdenking en de viering van bevrijdingsdag.

Ook heeft de UMMAO moskeeën opgeroepen de deuren op 5 mei tevens voor
niet?moslims te openen en de preken in het teken te stellen van de
waarden vrijheid en vrede. 

De ongeveer twintig Marokkaanse moskeeën die lid zijn van de unie
hebben enthousiast gereageerd, aldus een woordvoerder dinsdag. De
dodenherdenking in Amsterdam werd vorig jaar op zeven plekken
verstoord, vooral door groepjes Marokkaanse jongeren. ?Verstoringen van
dergelijke bijeenkomsten zijn afschuwelijk en vanuit de islamitische
waarden en normen verwerpelijk”, aldus de UMMAO.

In de komende dagen zullen imams in hun preken al aandacht besteden aan
de herdenking en de bevrijding. De koepelorganisatie roept moslims op
zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten rond de
dodenherdenking en ?de geldende gebruiken die in Nederland gangbaar
zijn en het protocol rondom de 4 en 5 mei activiteiten te respecteren”.
Op bevrijdingsdag houden de moskeeën lezingen en discussies.”Ook binnen
de islam zijn vrijheid van meningsuiting, gelijkheid en vrijheid van
godsdienst fundamentele waarden.”

Op tal van plaatsen in de stad nemen lokale bestuurders initiatieven om
allochtone bewoners bij de dodenherdenking te betrekken. In stadsdeel
De Baarsjes lezen Marokkaanse jongeren de namen voor van Marokkaanse
piloten die tijdens de Tweede Wereldoorlog boven Zeeland zijn
neergeschoten. Tijdens de herdenking vorig jaar riepen jongeren hier
tijdens de twee minuten stilte antisemitische leuzen.
In stadsdeel Zeeburg houdt een vertegenwoordiger van een moskee een toespraak vlak voor de twee minuten stilte.