De Omertelling


De periode van negenenveertig dagen tussen Pesach en Sjavoeot is bij uitstek de tijd om menselijke relaties te verbeteren.


Wat is de Omertelling?


Op de avond van 5 April begint dit jaar (5764, 2004) het Pesach  feest. Pesach neemt een centrale plaats in binnen het Joodse leven. De geschiedenis van de uittocht uit Egypte, alle handelingen die wij bij de seideravond verrichten en de lessen die wij eruit kunnen leren, zijn essentiële punten in ons geloof. Echter, Pesach is het begin van een vervolgverhaal. De uittocht uit Egypte was een middel en geen doel op zich. G-d heeft het Joodse volk uit Egypte gehaald opdat het vrij zou zijn om Hem te dienen. (zie o.a. Shemot 7:16: ???????   ???   ??????   ?????????????, ?Stuur mijn volk opdat het mij zal dienen? is de boodschap die G-d via Mosjé aan Pharao meegeeft.) Hoe zij G-d moesten dienen zou bekend worden zeven weken na de uittocht, met de ontvangst van de Tora. De Joodse mensen waren zeer benieuwd en in volle afwachting van het kado dat G-d hun beloofd had, begonnen ze de dagen tellen; ter herinnering hieraan worden elk jaar weer, tussen Pesach en Sjavoeot de dagen geteld; al met al precies zeven weken.Deze geschiedenis vond plaats meer dan 3300 jaar geleden. Door elk jaar opnieuw te tellen her-beleven wij de gebeurtenissen van toen.
Het tellen geschiedt steeds vooruit: op de tweede seider-avond, wanneer het tellen aanvangt, zeggen wij: “Vandaag is het één dag van de Omer.? De volgende avond zeggen wij: ?Vandaag is het twee dagen van de Omer.? (Dasberg siddoer blz.367) Achteruit tellen lijkt misschien meer voor de hand, bv. ?nog 49 dagen ??, ?nog 48 dagen??  enz.?


Het vooruit tellen laat echter zien dat wij bezig zijn om iets op te bouwen:


Ten eerste


Het verlangen naar het ontvangen van de Tora neemt toe naar mate Sjavoeot nadert en als onze voorouders er toen al zo sterk naar verlangden, terwijl zij nog niet wisten wat ze zouden krijgen, des groter is het verlangen nu dat wij weten wat de Tora inhoudt.

Ten tweede


Wij horen ons voor te bereiden op de ontvangst van de Tora. Dit doen wij o.a. door onze karaktereigenschappen te verbeteren (denk aan het leren van Pirké Awot dat ook in deze periode valt).


Waarom heet het Omertelling?


Op de tweede dag van Pesach (wanneer men met het tellen begint), werd er in de tijd van het bestaan van de Tempel  een offer gebracht. De avond daarvoor (buiten Israël  de tweede