Religie en tolerantie in Amsterdam

Donderdag 15 april jl. vond in het Stadhuis van Amsterdam een openbare vergadering plaats van de initiatiefgroep ‘Amsterdam met Hart en Ziel’ en de Israëlische rabbijn Avraham Goldstein, directeur van het World Peace Center.
Op de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende religieuze stromingen, o.a. vanuit de joodse, christelijke en islamitische wereld.
Rabbijn Avraham Goldstein was voor deze vergadering overgevlogen omdat hij als directeur van het World Peace Center te Jeruzalem, nauw betrokken is bij de interreligieuze dialoog in Israël. De stichting ‘Amsterdam met Hart en Ziel‘ (AMHZ) brengt in Amsterdam mensen met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond bij elkaar om gezamenlijke projecten uit te voeren gericht op dialoog en onderling begrip. Doel van de bijeenkomst was naast het bieden van een overzicht van de activiteiten van AMHZ, gezamenlijk  te spreken over kansen en knelpunten bij interreligieuze projecten.

World Peace Center


Rabbijn Avraham Goldstein


Na een welkom door mevrouw Nora Salomons, gemeentelijke Ombudsvrouw, sprak rabbijn Goldstein over de activiteiten van het World Peace Center. Het centrum bestaat veertig jaar en omvat o.a. een Holocaust museum, een intercultureel muziekcentrum en een jesjiva. De activiteiten die worden georganiseerd zijn vooral op jongeren gericht, onafhankelijk van hun religieuze afkomst. Zo komen er naast joodse, ook christelijke en Palestijnse kinderen; iedere ‘human being’ is welkom. Doel is meer begrip voor elkaar te krijgen. Feestdagen worden gezamenlijk gevierd en er vinden culturele en muzikale aktiviteiten plaats. Hiernaast bestaat er een speciaal programma voor wezen. Een bijzondere gezamenlijke actie betrof het opknappen van een naastgelegen verwaarloosde moslim-begraafplaats.

Projecten

Veel ruimte werd tijdens de bijeenkomst ingeruimd voor toelichting op de activiteiten van de stichting ‘Amsterdam met Hart en Ziel’ (AMHZ) door projectleider Marieke van der Werf. Het belangrijkste project betreft het zogenaamde ‘open weekend’, op 5 en 6 juni 2004, waarin deelnemende Amsterdamse kerken, moskeeën, tempels en synagogen hun deuren voor het publiek open zullen zetten.


Posters


De open huizen worden met posters in de stad aangegeven. Het doel is samenzijn; iedereen is welkom. Hiernaast zullen verschillende religieuze en spirituele stromingen vertegenwoordigd worden op een markt op het Spui en de Dam. Inmiddels hebben zich 65 organisaties opgegeven, maar men hoopt op nog veel meer aanmeldingen. Marieke: “Voordat verschillende groepen – waarbij ook niet-religieuze groeperingen worden betrokken – samen kunnen zijn, moeten deze elkaar leren kennen.  Dit doen we door een participantenbijeenkomst te houden op 17 mei.” 

Karen Derks sprak over een ander project van de stichting waarbij 21 middelbare scholen zijn betrokken. Leerlingen in de leeftijd van 15 tot 20 jaar oud gaan hierbij met van tevoren opgestelde vragen – zoals de vraag “Wat is heilig voor jou?” – met elkaar de dialoog aan. Door te praten over wat ze belangrijk vinden in hun leven, komen de jongeren van verschillende achtergronden dichter tot elkaar en krijgen ze respect voor elkaar.

Naast de verschillende projecten zal de Stichting Amsterdam met Hart en Ziel
samen met woningcorporatie Het Oosten een boekje uitgeven, met de titel “Wat bezielt de buren”.  Hierin zullen verschillende geloofsachtergronden aan bod komen. Het boekje zal onder de