Joodse begraafplaats Kiev geschonden

Van meer dan vijftig graven werden de zerken beschadigd, en werden de brokstukken in het rond gegooid.

Volgens opperrabbijn van Kiev Moshe Reuven-Ashman zijn de vernielingen het werk van een grote groep vandalen.

Leiders van de joodse gemeenschap sprak van een antisemitische actie,
maar het Oekraïense ministerie van binnenlandse zaken ontkende dat.
Volgens het ministerie zijn de zerken “vanzelf kapotgegaan omdat ze te
oud waren”.
De joodse gemeenschap is woedend over de lakse houding van de regering, die weigert een officieel standpunt in te nemen.

De hoofdsynagoge van Kiev was in 2002 al eens doelwit van antisemitisme en ook toen werden vele joodse grafzerken verwoest.

Advertentie (4)