Stiltecentra HvA met sluiting bedreigd

In de twee gebedsruimtes van de Hogeschool van Amsterdam is extremistisch-islamitisch materiaal gevonden, waardoor het neutrale karakter van de stiltecentra ernstig is aangetast.

Als het materiaal niet wordt verwijderd, worden de gebedsruimtes gesloten. Dat zegt HvA-bestuurder Ankie Verlaan in Havana, het blad van de Hogeschool. De ruimtes zijn bedoeld als neutrale plekken voor studenten van verschillende geloven. Als een ruimte wordt gedomineerd door één geloof, is er een grens overschreden, aldus Verlaan. ”De stilteruimtes zijn in het leven geroepen voor al onze studenten. Die functie zal die ruimte ook weer krijgen. De studenten mogen er niets achterlaten en er mag ook niets woren opgehangen,” zegt Verlaan.

In de gebedsruimte van de HvA is lectuur gevonden van onder meer de World Assembly of Muslim Youth (WAMY). Deze organisatie wordt ervan verdacht al-Qaida, Hamas en de jihad financieel te steunen in onder meer Bosnië en Kashmir. Er is verder lectuur gevonden van Nederlandse wahabitische (Saoedisch-islamitische) stichtingen als Al Waqf Al Islami. Ook zijn er cassettes gevonden van de radicale Saoedische geestelijke Al Albaani. Van liberale stromingen is in de gebedsruimtes geen spoor gevonden.

Op korte termijn zal het bestuur van de HvA overleggen met de gebruikers. Zij hebben tot december de tijd om het achtergelaten materiaal te weg te halen.

Bron: Het Parool, 21 juni 2004

Advertentie (4)