Stichting van het Jodendom van België opgericht


De belangrijkste missie van de Stichting is het levendig houden van de herinneringen aan de Holocaust. Tevens zal de Stichting deelnemen aan de strijd tegen alle vormen van racisme, onverdraagzaamheid en schendingen van de mensenrechten.

Tien jaar geleden werd het initiatief tot het project genomen. Na
ondertekening van de oprichtingsakte heeft de Stichting van het
Jodendom van België woensdag officieel het levenslicht gezien. De
ondertekening vond plaats op het kabinet van minister van Jusititie
Laurette Onkelinx, in aanwezigheid van David Susskind en Eli Ringer,
vooraanstaande leden van de Stichting. De stichting wordt gefinancierd
met schadevergoedingen (110 mijoen euro) voor bezittingen die de joden
werden afgenomen
tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Een groot deel van toenmalige
slachtoffers, of hun nabestaanden, werd opgespoord, en zal zijn
vergoeding uiteraard krijgen”, verklaarde commissievoorzitter Lucien
Buysse. Het overschot van het bedrag gaat naar de Stichting van het
jodendom.

De oprichting van de Stichting gebeurt in een context van steeds
grotere onverdraagzaamheid en gewelddaden tegenover de joodse
gemeenschap, zoals afgelopen donderdag in Wilrijk, toen een joodse
student het slachtoffer werd van agressie.