Bnei Menasjé in India?


De Israëlische opperrabbijn Shlomo Amar heeft een delegatie naar India gestuurd om te onderzoeken of de ca. zesduizend leden van de Bnei Menasjé stam in Noordoost-India werkelijk afstammen van een van de zoekgeraakte stammen van het volk Israël.

De delegatie bestond o.m. twee religieuze juristen en rabbijn Eliyahu
Birnboim van de organisatie Amishav die ‘verloren’ joden bijstaat bij
hun terugkeer naar Israël.

De delegatie had in de provincies Mizoram en Manipur, niet ver van de
grens met Mijanmar (het vroegere Birma) ontmoetingen met de oudste
leden van de Bnei Menasjé. “De groep heeft een kleine 30 synagoges waar
sjabbat- en jomtovdiensten worden gehouden en ook gedurende de week
wordt gebeden. Ze houden zich strict aan het kasjroet en aan de regels
voor reinheid en begrafenisgebruiken,” aldus Birnboim, die verwacht dat
binnen twee weken uitsluitsel gegeven kan worden of de Bnei Menasjé
inderdaad nakomelingen zijn van een van de tien stammen van Israël die
na de Assyrische invasie in 721 voor Christus over de wereld verstrooid
raakten.

Met de hulp van Amishav zijn in de afgelopen 10 jaar al ruim 800 leden
van de Bnei Menasjé naar Israël gekomen. Maar minister Avraham Poraz
van Binnenlandse Zaken weigert sinds vorig jaar visa aan mensen uit
ontwikkelingslanden van wie de joodse afkomst niet 100% zeker is.

Deze leden van Bnei Menasjé hebben na aankomst in Israël een volledig
gioer-programma doorlopen voor zijn officieel tot joods werden
verklaard. De groep bezit geen geschreven historie, maar vermoed wordt
dat zij in de 19e eeuw door Britse missionarisen van het heidendom tot
het christendom bekeerd werden. In 1953 had een leider van de stam een
droom waarin zijn volk terugkeerde naar Israël. Vanaf dat moment ging
de stam volledig joods leven.

Op basis van het rapport van de delegatie zal opperrabbijn Amar
beslissen of de overige leden van Bnei Menasjé zich zonder meer als
joden in Israël mogen vestigen. “De Bnei Menasjé proberen al jaren naar
Israël te emigreren, en omdat zij afstammen van het joodse volk moet de
Staat Israël er alles aan doen oim hun terugkeer mogelijk te maken,”
aldus Birnboim, die nogmaals benadrukt geen enkele twijfel te hebben
aan de joodse afkomst van de Indiërs.

Zie ook: www.bneimenashe.com