CIDI protesteert tegen ‘Het Beloofde Land’

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël vindt de voorstelling van Theater Nomade en regisseur/hoofdrolspeler Ab Gietelink ‘deels antisemitisch’ en deed in een brief een beroep op het geweten van de fondsen die Gietelink steunen.


In het gelijknamige toneelstuk wordt Jezus voorgesteld als
vredesactivist die in opdracht van zijn oom Judas, leider van Israël
(en als zodanig herkenbaar als de Israëlische premier Sharon)
gekruisigd wordt.

Dat de voorstelling ‘anti-Israël’ is, vindt het Cidi ‘tot daaraan
toe’.  Maar waar Gietelink de joden de schuld geeft van Jezus’
kruisiging, gaat hij  over de schreef. In een brief verklaart
adjunct-directeur Hadassa Hirschfeld  van het Cidi: ‘Wat Gietelink
doet, is inspelen op een antisemitisch vooroordeel  en op iets dat
volstrekt achterhaald is.’

Doel van het protest is niet om de subsidie (zestigduizend euro
verstrekt door het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing) 
te laten intrekken of voorstellingen  te laten verbieden. “Wij
zeggen: kijk eens wat jullie gefinancierd  hebben,” aldus
Hirschfeld. ‘Wie geeft nou geld aan zo’n stuk ?”

Schrijver en hoofdrolspeler Ab Gietelink van de theatervoorstelling Het
Beloofde Land is verbolgen over wat hij noemt de ‘sabotage-actie’ van
het CIDI en laat weten de beschuldiging van CIDI ‘lachwekkend’ te
vinden. “Het woord antisemitisme wordt te pas en te onpas gebruikt. Ik
ben nog niet eens zo boos dat het CIDI mijn stuk aanklaagt. Het zou
alleen eerlijker zijn wanneer het centrum mijn stuk openlijk aanklaagt
en roept dat het verwerpelijk is en niet vertoond mag worden. In plaats
daarvan probeert CIDI stiekem de stoppen uit mijn productie te trekken
door mijn subsidieverstrekkers aan te schrijven. Ik vind dat
achterbaks. Ik noem dat sluipende censuur.”

Mocht een fonds immers op basis van het protest zijn steun intrekken,
loopt Gietelink het risico dat zijn voorstelling niet meer opgevoerd
kan worden. Daarmee lijkt nu het Fonds voor de Podiumkunsten zijn
vingers te branden. Die wees het subsidieverzoek van Gietelinks bureau
Theater Nomade af, omdat Het Beloofde Land ‘te eenzijdig het
Israëlisch-Palestijnse conflict belichtte’. Op politieke gronden dus,
en dat mag een overheidsfonds niet, zegt Gietelink, die bezwaar maakte.
“Dit zijn Sovjetmethoden.” Mondeling heeft hij nu zijn gelijk gehaald,
verklaart hij.

CIDI vindt de wijze waarop Gietelink de kruisiging van Jezus uitbeeldt
– de dramatische slotact van zijn politieke manifest tegen de
‘staatsterreur van Sharon tegen de Palestijnen’, misplaatst,
achterhaald en gebaseerd op vooroordelen. Joden hebben geen schuld aan
de dood van Jezus, stelde CIDI. Het centrum nam de ‘simplistische
wijze’ waarop Sharon als wrede onderdrukker wordt neergezet, voor lief.

“Dat ik antisemitisch gedachtegoed predik, slaat helemaal nergens op.
Jezus is door de Romeinen gekruisigd, op voorspraak van de Joodse
hogepriesters. Dat bedenk ik niet, zo staat het in de Bijbel. Dat is
heel wat anders dan het Joodse volk beschuldigen, of dat ik zou stellen
dat het een erfschuld van 2000 jaar heeft. Bovendien: alle volkeren
hebben hun nieuwlichters aan het kruis genageld. Daarbij: de Romeinen
zijn de voorvaderen van de Italianen en in hun land staat het centrum
van het katholicisme. De Italianen hebben toch ook geen erfschuld?”

Ik zie mijzelf als een vriend van de staat Israël, verklaart Gietelink
verder. “Dat verplicht mij tot kritiek op het moment dat die staat zich
misdraagt.”

Het beloofde land wordt nog tot half november in diverse plaatsen opgevoerd. 
De subsidiegever heeft de deelnemende podia ingelicht  over het protest.