Amsterdams scholenproject voorbeeld voor Antwerpen


Het Antwerpse gemeenteraadslid en VLD-volksvertegenwoordiger Claude Marinower is onder de indruk van de resultaten van de lessen door Marrokaanse docenten over de Tweede Wereldoorlog, waardoor Marokkaanse jongeren positiever over joden zijn gaan denken. Een soortgelijk project zou ook in Antwerpen in het lesprogramma moeten worden opgenomen.

Antisemitisme bij jongeren is vaak te wijten aan een manifest gebrek
aan historische kennis en de instandhouding van incorrecte
vooroordelen. Het secundair onderwijs speelt een cruciale rol in de
strijd tegen deze vorm van haat. Claude Marinower pleit dan ook voor
extra aandacht in de scholen voor de hedendaagse jodenhaat in relatie
tot de Tweede Wereldoorlog en de problemen in het Midden-Oosten.

Reeds verscheidene malen heeft Claude Marinower in zowel de
gemeenteraad van Antwerpen als het Federale parlement gepleit voor het
belang van het onderwijs in het bestrijden van het antisemitisme.
Premier Guy Verhofstadt heeft recent in zijn Federaal plan tegen het
antisemitisme deze denkpiste over genomen. Volgens de Eerste Minister
heeft de jeugd geen kennis meer van de Wereldoorlogen en het Interbellum. “Geschiedenis zorgt voor een geweten”, zei de Premier.

Een recent project in de Amsterdamse scholen blijkt Claude Marinower
gelijk te geven. Marokkaanse leerlingen zijn positiever over joden gaan
denken na lessen door Marokkaanse docenten over de Tweede Wereldoorlog.
Aanleiding voor dit initiatief was onder meer de verstoring van de 4
mei-herdenking in 2003 door allochtone jongeren op diverse plaatsen in
de Nederlandse hoofdstad. Na de lessen meent nog 11% van de scholieren
van Marokkaanse afkomst dat ‘de joden de wereld willen overheersen’.
Daarvoor was dat 32%. Men overweegt nu met de scholen een bezoek te
brengen aan het vernietigingskamp van Auschwitz.

Claude Marinower wenst dat
een soortgelijk project wordt opgestart in al die scholen waarin het
probleem zich reeds voor doet. Dit onderwerp moet opgenomen worden in
het leerplan of als afzonderlijk project toegevoegd worden. Daarover
stelt hij vanavond in de Antwerpse gemeenteraadscommissie Onderwijs een vraag aan schepen Voorhamme.
Dezelfde vraag zal in de loop der volgende dagen voorgelegd worden aan
Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie en Gelijke
Kansen en in die functie gelast met de uitvoering van het Federaal plan
tegen racisme, xenofobie en antisemitisme.