Belgisch voorstel: alternatieve straffen voor antisemitisme


Het aantal klachten dat het Belgische Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding over antisemitisme krijgt, is sinds 1999 vertienvoudigd. Een incident enkele weken geleden met de jongerenploeg KFC Haren is het meest recente voorbeeld. Het Centrum pleit voor meer alternatieve straffen voor jongeren die zich antisemitisch uitlaten.

Op 30 oktober speelden de jongerenploegen KFC Haren en AS Maccabi tegen
elkaar. AS Maccabi is een joodse voetbalploeg. De spelers van KFC Haren
slingerden hun tegenstanders uitspraken als ‘Heil Hitler’ naar het
hoofd. Een scheidsrechter noteerde alles op het wedstrijdblad. Door dit
schriftelijk bewijs verhoogt de kans dat het tot een veroordeling van
de jongeren komt.
Lees over dit incident het artikel ‘Voetbal in Brussel is oorlog’

“Tot 1999 kregen we jaarlijks vier klachten over antisemitisme”, zegt
Marco Van Haegenborgh van het Centrum. “Tussen 2000 en 2003 gaat het om
30 klachten per jaar. Dit jaar hebben we al 49 klachten gekregen. Het
aantal incidenten stijgt, maar er is ook sprake van een verhoogd
bewustzijn.”

Mensen die het slachtoffer worden van antisemitische uitspraken, nemen
volgens Van Haegenborgh vaker contact op met het Centrum. “Vroeger
dacht men meer dat klacht indienen geen zin had. Nu lopen steeds meer
klachten binnen via joodse organisaties. We krijgen klachten over
antisemitisme in de media, op het Internet, antisemitische graffiti,
mondelinge beledigingen en fysiek geweld. Jaarlijks krijgen we ongeveer
900 klachten in verband met racisme.”

Het aantal veroordelingen wegens antisemitisme blijft voorlopig
beperkt.”Verschillende zaken zijn in behandeling voor de rechtbank.
Binnenkort verwachten we daar uitspraken. Het gerecht werkt traag, dat
is voor klachten in verband met antisemitisme niet anders.”

Het Centrum pleit voor het opleggen van alternatieve straffen. “Vooral
als het gaat om misdrijven gepleegd door jongeren, is een alternatieve
straf nuttiger dan een geldboete. Je moet hen bewust maken van de ernst
van hun daden.”

Wat houdt een alternatieve straf in? “Deze jongeren kun je bijvoorbeeld
opleggen een website te maken voor een organisatie die strijdt tegen
racisme. Op die manier leren ze dat het Internet ook op een andere
manier gebruikt kan worden.”

Soms blijft een gevangenisstraf of een geldboete de meest aangewezen
straf. “Skinheads die geweld plegen tegen vreemdelingen, breng je niet
op andere gedachten door hen een werkstraf op te leggen. Het is aan de
rechter om geval per geval te bekijken.”

Zie ook:  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding