Ook joden op multireligieuze begraafplaats

Op de multiconfessionele begraafplaats in het Belgische Schaarbeek/Evere, liggen ruim twee jaar na de opening 210 moslims begraven. Tegen het einde van dit jaar komt er ook een perceel voor joodse begrafenissen.

Van alle erkende religies in Belgie kunnen alleen moslims en joden niet op een traditionele begraafplaats terecht omdat hun gebruiken er niet geeerbiedigd kunnen worden.
OP de interconfessionele begraafplaats in Evere is plaats voor alle godsdiensten en hun rituelen. Moslims worden traditioneel op hun zij begraven met het hoofd naar Mekka op een maagdelijk stuk grond. Joden worden met hun voeten in de richting van Jeruzalem begraven, vertelt Ludo Beckers, secretaris van de Belgische Intercommunale voor Teraardebestelling die de begraafplaats beheert. "De traditionele begraafplaatsen doen dat niet, alhoewel dat voor beide religies belangrijk is."

Toch kan in Evere niet aan alle tradities van moslims en joden gevolg gegeven worden. Voor beide religies zijn graven eeuwig en ze vragen dan ook een eeuwigdurende concessie. In Nederland is op een beperkt aantal begraafplaatsen eeuwige grafrust mogelijk, mits iemand zich voor het graf verantwoordelijk stelt. In Belgie is de maximumtermijn wettelijk beperkt tot 50 jaar, in Nederland is dat voor eigen graven 20 jaar, met recht op verlenging. De rechthebbende van het graf krijgt altijd tijdig bericht dat de termijn afloopt.

Ook de moslimgewoonte om in een doek te worden begraven, kan niet omdat het gebruik van een kist verplicht is in Belgie.
In Nederland wordt het begraven in een lijkwade wel toegestaan, mits deze aan bepaalde eisen voldoet. Begraven zonder omhulsel is ook toegestaan.

Voorlopig zijn alleen moslims in Evere begraven, en van hen is het merendeel jonger dan 50. Jongeren kiezen voor een laatste rustplaats in hun nieuwe vaderland, dicht bij hun familie.
De oudere generatie laat zich het liefst begraven in het land van herkomst, waar alles volgens de regels gebeurt.

De belangstelling uit joodse hoek neemt toe, omdat de joodse begraafplaatsen in Dilbeek en Kraainem vol raken. De joodse begrafenisondernemers zijn gewend alles zelf te regelen en garanderen dat alles volgens de traditie gebeurt. Dat gaf in het begin wat wrijving, omdat de Intercommunale het beheer van de openbare begraafplaats in eigen hand houdt.

Het idee voor een multiconfessionele begraafplaats ontstond in 1996, toen een Turkse jongen van 14 op school vermoord werd. De familie moest voor een gepaste begrafenis het lichaam naar Turkije laten overbrengen. Ook het stoffelijk overschot van een vermoord negenjarig Marokkaans meisje kon niet in Belgie ter aarde besteld worden. De verontwaardiging was groot omdat de kinderen noodgedwongen een graf kregen in een land dat ze niet kenden. Afgezien daarvan is het repatreren van een stofelijk overschot erg kostbaar.

Op 15 april 2002 werd het eerste perceel van de multiconfessionele begraafplaats geopend. De begraafplaats is 4,5 hectare groot en werd toegevoegd aan het kerkhof van Schaarbeek, op grondgebied Evere.

Op de begraafplaats is ruimte voor 8.000 individuele of familiegraven. De aanleg ervan kostte 600.000 euro.

Bron: De Standaard

Zie ook: www.uitvaart.nl