Opnieuw Asbest gevonden bij basisschool Rosj Pina

In 1999 is het gebouw van basisschool Rosj Pina gesloopt omdat daar asbest was aangetroffen. Het terrein is schoongemaakt en op dezelfde plek is toen begonnen met de bouw van een nieuwe school. Nu het gebouw bijna klaar is blijkt er weer asbest te zijn. Onderzoek moet aantonen hoe dit mogelijk is.

Eind november heeft de uitvoerende organisatie Tauw het stadsdeel Zuideramstel over de eerste resultaten geinformeerd. In overleg met het schoolbestuur (Joods Bijzonder Onderwijs) en de aannemer zijn direct maatregelen getroffen. De verontreinigde plekken zijn afgedekt met folie en met hekken afgezet om mogelijke verspreiding naar andere plekken uit te sluiten.

Op dit moment vindt vervolgonderzoek plaats. Zo wordt nog onderzocht of ook andere delen van het terrein zijn verontreinigd met asbest. Ook wordt onderzocht of er een kans is geweest dat er asbestvezels zijn verspreid naar een groter gebied. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten zal, indien mogelijk, worden aangegeven of er in het verleden gezondheidsrisico’s zijn geweest. Naar verwachting komen voor Kerstmis de definitieve resultaten beschikbaar. Op basis van de onderzoeksresultaten van bureau Tauw zal een plan van aanpak voor het verwijderen van het asbest worden gemaakt.

Bovenstaande aanpak is gekozen in nauw overleg met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht en de GG&GD. Ook de arbeidsinspectie is inmiddels op de hoogte gebracht.

De ouders van de leerlingen van Rosj Pina zijn door de schooldirectie op de hoogte gebracht. Omwonenden zijn afgelopen vrijdag per brief geïnformeerd door de stadsdeelwethouders Duco Adema (Bouwen en Wonen) en Erik Koldenhof (Onderwijs).

Basisschool Rosj Pina is begin 1999 gesloten vanwege de vondst van asbest in het gebouw. Het asbest is destijds verwijderd en het schoolgebouw is nadien in zijn geheel gesloopt. Daarna is samen met het schoolbestuur besloten om op dezelfde locatie een nieuwe basisschool te bouwen. Begin dit jaar is daarmee begonnen. Het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel laat grondig uitzoeken waarom er nu wederom asbestconcentraties zijn gevonden op het moment dat de nieuwbouw van Rosj Pina bijna af is.

Bron: Overheidnieuwsbank, 13 december 2004

Advertentie (4)