Frankrijk haalt Hezbollah tvzender uit de lucht.

Het station heeft volgens het Franse commissariaat van de media (CSA) contractuele bepalingen en de wet geschonden door het uitzenden van tot haat en geweld aanzettende programma’s. Een uitzending 23 november waarin een zogenaamde dekundige waarschuwde voor “zionistische pogingen” om aids in Arabische landen te verspreiden was de druppel die de emmer deed overlopen en heeft geleid tot het besluit.


In een CIDI nieuwsbrief  wordt melding gemaakt van door de satelliet-televisie uitgezonden Egyptische en Syrisch tv-series waarin nieuw leven wordt geblazen in ‘de Protocollen van de Wijzen van Zion’, de vervalsing die in de negentiende eeuw door antisemieten werd uitgevonden. Ook werden er onaanvaardbare scenes uit van de film ‘Al-Shatat’ getoond. Daarin zitten close-ups van als Joden verklede acteurs die de keel van een verondersteld niet-Joods kind doorsnijden en het bloed in een schaal opvangen, met de bedoeling er matzes-brood mee te maken.


De eigenaar van de radicale moslimzender “Al Manara” zender is de Libanese Hezbollah, waarvan de militaire tak op de Europese terreurlijst staat. Hezbollah staat bekend om haar radicale afkeer tegenover de Israëlische “bezetting” van Zuid-Libanon. Hoewel Israël al langere het gebied heeft verlaten, bestookt de miltante beweging Noord-Israël met regelmaat.


In Nederland maakte minister Bot van Buitenlandse Zaken de week van 1 dec aan de rest van Europa bekend dat ons land vindt dat Hezbollah op de EU-lijst van terreurorganisaties moet komen. Hij herhaalde zijn standpunt in Den Haag bij de Euromed, de conferentie van de EU en de landen rond de Middellandse Zee.


Bron: [fok.nl , 13 december 2004].


Al Manar heeft in Nederland onlangs nog een een uitzendlicentie heeft gekregen. In november meldde het Commissariaat voor de Media al dat Al Manar de mogelijkheid heeft tot het verkrijgen van een Nederlandse uitzendlicentie. Volgens een uitleg in antwoord op vragen van DutchMedia over die mogelijkheid stelt een woordvoerder dat niet op voorhand een vergunning geweigerd wordt, ‘met het oog op de in artikel 7 van de Nederlandse grondwet neergelegde vrijheid van meningsuiting. Een verwachte overtreding van de mediawet kan echter wel reden zijn tot weigering; oproepen tot haat (‘hate speech’) is volgens het Commissariaat ‘als zodanig’ NIET verboden en aldus toegestaan volgens de Mediawet.


Het Commissariaat wijst er overigens wel op dat artikel 22bis van de Europese tv-richtlijn regelt dat EU-landen er ‘zorg voor moeten dragen’ dat tv-programma’s geen ‘aansporing bevatten tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit.’ Een verbod op ‘hate speech’ is volgens de zegsman ‘niet omgezet (geimplementeerd) in de Mediawet aangezien artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht hier reeds in voorziet. Mocht Al Manar in haar programma’s oproepen tot haat en/of geweld tegen bijvoorbeeld joden/Israëliers, dan zou op grond van dit artikel het Openbaar Ministerie kunnen ingrijpen’. [Bron: dutchmedia.splinder , 30 november 2004].


In Nederland wordt er door partijen nu ook geijverd om de zender en andere zogenaamde jihad zenders en websites te verwijderen: “De ogen moeten worden geopend voor haat, die mogelijk via Arabische tv-zenders ons land binnenkomt”. Een motie van de LPF-Kamerlid Van As kreeg ? tijdens het Kamerdebat over terrorisme en de moord op Theo van Gogh – steun van vrijwel de voltallige Kamer om haatzaaien en jihad-oproepen door Arabische zenders die in Nederland via satelliet of kabel ontvangen worden kunnen, te onderzoeken en te weren uit Nederland [Bron: lijst-pimfo