Auschwitzherdenking Amsterdam


Ruim 3000 mensen hebben zondag in Amsterdam de slachtoffers van concentratiekamp Auschwitz herdacht bij het Auschwitzmonument in het Wertheimpark. Onder de aanwezigen waren, naast de Amsterdamse burgemeester en wethouder Ahmed Aboutaleb ook landelijke politici en de ambassadeurs van Israël, Duitsland en Oostenrijk aanwezig.

De aanwezigen liepen in een stille tocht van het stadhuis naar Jan
Wolkers’ beroemde spiegelmonument “Nooit meer Auschwitz” in het
Wertheimpark, waar burgemeester Cohen een toespraak hield. “Wij
herinneren ons de miljoenen mensen die er vanwege hun afkomst
systematisch zijn vermoord”, zei Cohen. Hij voegde er aan toe: “Een
samenleving die ondanks een diepgewortelde cultuur van beschaving
zonder blikken of blozen de vernietiging van een volk ter hand nam.
Deels bewust, gevoed door stigmatisering en haat, en deels onbewust,
meegevoerd door de behoefte aan sterke leiders en grootse
veranderingen”. De burgemeester noemde in zijn speech het
Auschwitz-comite dat reizen naar Polen organiseert waar jongeren
geconfronteerd worden “met de restanten van de machinale vernietiging
van mensen”. Scholen organiseren programma?s waarin nabestaanden aan
jongeren het verhaal van de jodenvervolging vertellen zodat de ze dat
later weer aan hun kinderen kunnen doorgeven. “Ik zie hier velen die
Auschwitz niet hebben meegemaakt, maar wel weten wat daar is gebeurd,
er bij stil staan en de verhalen willen doorvertellen. Ik wil iedereen
die dat kan en wil, vragen om de verhalen te blijven vertellen. Deel uw
ervaringen met kinderen en kleinkinderen, met vrienden en buurtgenoten,
met wie het maar horen wil”, aldus Cohen. Hij besloot zijn toespraak
met de bekende slotregels uit het gedicht Vrede’ van Leo Vroman: Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze honderd malen: alle malen zal ik wenen.

Voor de omgekomen Sinti en Roma werd een muzikaal eerbetoon gespeeld in
het nummer ‘Einsamer Sonntag’. Ter afsluiting van de plechtigheid zei
Rabbijn Sonny Herman Kaddisj en het Jizkor.
Na afloop werden kransen en bloemen op het monument gelegd.