Imams en rabbijnen in Brussel bijeen voor vrede


De Zwitserse organisatie Hommes de Parole organiseert in Brussel een vierdaags congres waaraan ruim 100 rabbijnen en imams uit de gehele wereld deelnemen. Uit Nederland nemen rabbijn Avraham Soetendorp en de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam, prof. dr. A. Akgunduz aan de conferentie deel.

Doelstelling van het congres, dat op 3 januari is begonnen en nog tot 6
januari duurt, is aantonen dat jodendom en islam gekant zijn tegen alle
vormen van geweld in de naam van God en dat vrede, verzoening en
respect voor de medemens het hart van beide religies vormen.

De deelnemers streven naar een duurzaam, breed partnerschap tussen de
islam en het jodendom. Er zal worden gewerkt aan vreedzame oplossingen
voor conflicten waarbij de religies op een aggressieve manier zijn
ingezet. Initiatiefnemer Hommes de Parole hoopt dat het congres zal
uitmonden in een permanent orgaan voor dialoog tussen joden en moslims
dat slagvaardig zal kunnen reageren op conflictsituaties.

De conferentie staat onder auspicien van de Belgische koning Albert II en de Marokkaanse koning Mohammed VI.

Zie ook:  www.hommesdeparole.org