Joods Belgie verontwaardigd over besluit Vlaams Belang


Voorzitter Frank Vanhecke van Vlaams Belang en zijn twee partijgenoten in het Europees Parlement hebben een resolutie omtrent een Shoa-herdenking niet goedgekeurd. Het drietal accepteerde niet dat in de resolutie gewaarschuwd wordt voor de opkomst van “nieuwe extremistische en xenofobe partijen”.

De joodse gemeenschap in Antwerpen reageerde gisteravond
verontwaardigd. Louis Davids, hoofdredacteur van het
Belgisch-Israëlitisch Weekblad , zei tegen de Belgische krant De
Standaard dat “de vriendschap die Filip Dewinter en Vlaams Belang de
laatste jaren probeerden op te bouwen met de joodse gemeenschap in
Antwerpen hierdoor een zware deuk krijgt. Zelfs de kleine groep zeer
religieuze joden die nu op goede voet staat met Dewinter, zal
verontwaardigd reageren, als men hoort dat Vlaams Belang zich niet wil
aansluiten bij de herdenking van de Holocaust.”

De resolutie omtrent de herdenking van de Shoa, antisemitisme en
rascisme haalde 617 stemmen. Geen enkel parlementslid stemde tegen.
NaastFrank Vanhecke en Koenraad Dillen en Philip Claeys, zijn twee
partijgenoten in het Europees Parlement, onthielden zich nog zeven
andere parlementsleden van stemming.

In een stemverklaring verwees Frank Vanhecke later wel naar de nog
altijd voorkomende aanvallen tegen joden, onder meer in Antwerpen, die
volgens hem niet voldoende aangeklaagd worden.

In een mededeling zegt Vlaams Belang dat het niet extremistisch noch
xenofoob is, maar dat de geijkte politiek correcte terminologie van de
resolutie doelt op de hedendaagse “democratische politieke partijen die
opkomen voor het behoud van hun nationale identiteit”. 

Voorzitter Frank Vanhecke van Vlaams Belang en zijn twee
partijgenoten in het Europees Parlement, Koenraad Dillen en Philip
Claeys, konden het gisteren niet opbrengen om samen met 617 andere
Europese parlementsleden een resolutie omtrent herdenking van de
holocaust goed te keuren. De drie namen het onder meer niet dat er in
de resolutie gewaarschuwd wordt voor de opkomst van ,,nieuwe
extremistische en xenofobe partijen”.

Zie politics.be voor het commentaar van Het Vlaams Belang op haar beslissing. 

Tijdens de voorbereiding van de resolutie bleek in het Europees
Parlement ook duidelijk de Duits-Poolse gevoeligheid rond de Tweede
Wereldoorlog. Poolse parlementsleden maakten bezwaar omdat de
ontwerpresolutie te weinig duidelijk maakte dat Auschwitz-Birkenau een
Duits kamp was in Polen. Om die gevoeligheid weg te werken stelde de
Duitse fractieleider van de sociaal-democraten, Martin Schultz, met
steun van EVP-fractieleider Hans-Gert Poettering – een Duitse CDU-er –
net voor de stemming voor om in de resolutie te spreken over
“nazi-Duitslands vernietigingskamp in Auschwitz-Birkenau”.
 
Bron: De Standaard, 28 januari 2005

.