Antisemitisme in Engeland op recordhoogte


Het aantal antisemitische incidenten in Groot Brittanie is hoger dan ooit. De Community Security Trust, de organisatie die zich bezighoudt met veiligheidszaken van de Britse joodse gemeenschap, rapporteert over 2004 maar liefst 532 incidenten. In 83 gevallen werd fysiek geweld gebruikt, waarvan 4 met levensbedreigend lichamelijk letsel.

De cijfers in het rapport van CTS tonen een stijging met 42% t.o.v.
2003, toen 375 aanvallen op joden werden geteld. In maart 2004 werd een
recordaantal van 100 incidenten gemeld. Michael Whine,
communicatiemanager van CTS, nomet de toename uitermate alarmerend. “Zo
erg als nu is het nooit eerder geweest. Deze cijfers toont aan dat de
spanningen in het Midden-Oosten op straat in Groot Brittanie worden
uitgevochten.
CTS is in 1984 begonnen met het registreren en tellen van antisemitische bedreigingen
Het gaat om pesten, schelden, haat-emails, bekladdingen van joodse eigendommen en synagoges

De Britse regering noemde de stijging ‘volstrekt onacceptabel’. De
voorzitter van het Lagerhuis Peter Hain zei in een eerste reactie dat
de politie en de joodse gemeenschap nauw samenwerken en dat ook op
ander niveau intensief overleg gaande is. Een van de maatregelen die al
in werking is gesteld is een verhoging van de maximumstraf op het
aanzetten tot rassenhaat.

Volgens Opperrabbijn Jonathan Sachs moet de joodse gemeenschap “zoveel
mogelijk steun te verwerven om een duidelijk protest te laten horen
tegen antisemitisme. Dat is het allerbelangrijkste. Joden moeten dat
niet in hun eentje hoeven doen.”