Antwerpen: samenwerking joodse hulpdienst Hatzole en brandweer


De joodse reddingsdienst Hatzole heeft een contract getekend om te komen tot een nauwere samenwerking met de Antwerpse brandweer. Het in 2000 Hatzole rukt uit bij incidenten waarbij personen van de joodse gemeenschap betrokken zijn.

De joodse reddingsdienst kan nu ook door de overheid worden opgeroepen
voor hulp aan niet-joden, bijvoorbeeld bij een ramp of bij
overbelasting van de hulpdiensten.

Vijftien vrijwilligers van Hatzole volgden de afgelopen tijd een
officiele opleiding in de brandweerschool van de provinvie Antwerpen. Hatzole en de
brandweer gaan ook gezamenlijke oefeningen opzetten. Tijdens hulpacties
staan de vrijwilligers van Hatzole onder bevel van de leidinggevende
officier van de brandweer of de dienstdoende ambulance-arts.

In totaal beschikt Hatzole over een kleine honderd EHBO-getrainde
vrijwilligers. De organisatie houdt zich sinds de oprichting vooral
bezig met het opzetten van preventieve hulpposten in synagoges en bij
grote joodse manifestaties, maar heeft de activiteiten uitgebreid naar
een hulpdienst die permanent kan worden ingeschakeld.

De website van Hatzole is nog ‘under construction’.