Islam voor Joden en Jodendom voor Moslims


Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en de Unie van Lahore Ahmadiyya Moslimorganisatie in Nederland (ULAMON) bieden gezamenlijk een cursus Islam voor Joodse belangstellenden en een cursusJodendom voor Moslims aan. Middels dit unieke project willen CIDI en ULAMON op praktische wijze bijdragen aan de dialoog tussen beide bevolkingsgroepen.

Programma
8 maartgezamenlijke startbijeenkomst(nadere bijzonderheden volgen z.s.m.)
15 maartCursus Islam: dhr. H. Badloe (Nederlands Instituut ter bevordering van islam Studies)  over de basisbeginselen
van de Islam: definities, de Heilige Profeet, bronnen en de vijf zuilen
Cursus Jodendom: rabbijn S. Katzman (NIK Den Haag) over de
basisbeginselen van het Jodendom: definities, Thora en mondelinge leer
22 maartCursus Islam: dhr. H. Badloe over de Islam door de
eeuwen heen, het dagelijkse leven, zeden en gewoonten en de positie van
de vrouw
Cursus Jodendom: rabbijn S. Katzman (NIK Den Haag) over de functie van de synagoge, de rol van het gebed en de Joodse feestdagen
29 maartCursus Islam: dhr. A. Santoe (ULAMON) over Islam en hedendaagse
vraagstukken als democratie, socialisme, liberalisme, mensenrechten,
milieu en de relatie tot de Westerse wereld
Cursus Jodendom: drs. R. Wurms (psycholoog en oud- voorzitter CJO) over
het Jodendom in de 21ste eeuw, Israël, antisemitisme en de wijze waarop
Joden hun religie en identiteit beleven
5 aprilCursus Islam: dhr. A. Santoe over de overeenkomsten en
verschillen tussen Islam en Jodendom bezien vanuit de Islam en de rol
van het Arabisch-Israëlische conflict in de wederzijdse beeldvorming
Cursus Jodendom: drs. R. Wurms (psycholoog en oud- voorzitter CJO) over het Jodendom in relatie tot andere godsdiensten
12 aprilGezamenlijke slotbijeenkomst


Lokaties:
Cursus Islam: Rabin Zaal voor Cultuur en Educatie (CIDI-gebouw), Jagerstraat 4 te Den Haag
Cursus Jodendom: Theater Concordia, Hoge Zand 42 te Den Haag

Opgave en inlichtingen:

Agnes van der Sluijs
:
070-3646862                    

cidi@cidi.nl of kijk op www.cidi.nl

Mohamed Mahawat Khan
: 06-53372535
m.a.mahawat-khan@planet.nl of kijk op www.m