Hagalil.com luidt noodklok


Het Duitse hagalil.com, Europa’s grootste internetkrant op het gebied van jodendom en antisemitisme, wordt in haar voortbestaan bedreigd nu de belangrijkste bron van inkomsten, een staatssubsidie van 100.000 euro, om vooral bureaucratische redenen niet wordt toegekend.

Voor buitenstaanders is de achtergrond van de subsidiekorting tamelijk
ondoorzichtig. Het Bondsministerie voor gezin, senioren, vrouwen en
jeugdzaken is nauw betrokken bij het project Entimon,
dat weer onderdeel is van een groter actieprogramma getiteld ‘Jeugd
voor tolerantie en democratie – tegen rechts-extremisme,
vreemdelingenhaat en antisemitisme’. Entimon verdeelt de gelden over
binnen het programma passende projecten. Hagalil.com werkte tot eind
vorig jaar nauw samen met de vereniging Tacheles reden! voor het
project Or – het Licht, opvoeding tegen antisemitisme,
dat informatie verschaft over joods leven, cultuur en geschiedenis.
Over voortzetting van Or konden de beide partners het niet eens worden,
waardoor draagvlak voor continuering ontbreekt. Het ruime aanbod aan
seminars, workshops en lezingen binnen het prject Or vervalt, evenals
de bijdragen aan hagalil.com. De aanvrage voor subsidie werd door
Tacheles reden! niet conform de regels bij Entimon ingediend. Hagalil.com
– dat zichzelf graag ziet als het Europese bolwerk tegen antisemitisme,
rechtsextremisme en racisme, wordt dus ernstig in haar voortbestaan
bedreigd. Een video hierover is te zien via deze link.

Hagalil.com is niet alleen als joods informatiemedium op internet (in
2004 alleen al werden meer dan 3000 artikelen gepubliceerd) van grote waarde, ook de inspanningen om rechtsextremisme en
antisemitisme op internet terug te dringen kunnen node gemist worden.
Hagalil.com heeft ervoor gezorgd dat websites met antisemitische en
geschiedvervalsende inhoud van de grote zoekmachines werden verwijderd.
Van 120 van de 4000 bij hagalil.com gemelde antisemitische websites
werd aangifte gedaan, en ten kantore van hagalil.com zijn sinds de
oprichting van de website in 1995 vele duizenden telefonische reacties
binnengekomen. Hagalil bracht eind oktober 2003 de zaak Martin Hohmann,
het antisemitische CDU bondsdaglid, aan het rollen.

Met dank aan de trouwe joods.nl lezer Davidoff, die ons attent maakte
op de problemen van onze zustersite. Wie zich het lot van hagalil.com
aantrekt kan HIER klikken.

Advertentie (4)