Antisemitisme grootste categorie haat op internet


Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) meldt in haar net verschenen jaarverslag 2004 dat discriminatie op het Nederlandse deel van het internet steeds vaker voorkomt en een onderschat probleem is. Moslimhaat op internet is fors toegenomen maar antisemitische uitingen worden nog altijd het meest waargenomen.


Het
aantal meldingen dat het MDI in 2004 ontving is weer gestegen: van ruim
1200 in 2003 naar ruim 1800. Het aantal uitingen waarover meldingen
zijn binnengekomen is eveneens gestegen; van ruim 1400 naar ruim 2900
in 2004.

In alle categorieen is een stijging waar te nemen, waarbij de
stijging van discriminatie van Marokkanen, Turken, moslims, autochtone
Nederlanders en homoseksuelen opvallen. Antisemitisme blijft de
grootste categorie, maar is slechts licht gestegen vergeleken met de
andere categorieen.

De meeste meldingen betreffen discriminerende
uitingen gedaan op websites en op webfora. Veel beheerders van webfora
zijn alert en modereren goed, hetzij uit eigen beweging, hetzij op
verzoek van forumleden of het MDI. Toch is er een aantal fora dat
forumbezoekers een platform blijft bieden voor het verspreiden van haat
en beledigingen. Het MDI is van mening dat beheerders van webfora een
eigen verantwoordelijkheid hebben voor het ‘schoon houden’ van hun
forum en derhalve actief en zichtbaar moeten optreden tegen
onacceptabele uitingen in welke vorm dan ook.

Internet is per definitie een snel medium. Ingrijpende maatschappelijke
gebeurtenissen kan men via internet op de voet volgen. Internet is
daarnaast ook interactief. Op internet kan men maximaal gebruik maken
van het recht op vrije meningsuiting. Het MDI constateert echter dat de
vrijheid van meningsuiting op internet vaak wordt misbruikt en dat men
onder het mom van een ‘pittige discussie’ aanzet tot haat, geweld en
discriminatie van met name moslims, joden, homoseksuelen en mensen met
een donkere huidskleur. Ook de moord op Theo van Gogh was helaas voor
velen aanleiding zich hieraan te buiten te gaan. Juist om de vrijheid
van meningsuiting voor eenieder te kunnen waarborgen is het van belang
om de grenzen die de wetgever heeft gesteld actief te bewaken en daar
waar men deze grenzen overschrijdt een duidelijk signaal af te geven
door in te grijpen. Ook op internet.

Begin dit jaat is een regereringsmotie aangenomen waarbij haatdragene
sites  intensiever vervolgd en bestrafd zouden moeten kunnen worden (Bron:CIDI, 3 maart 2005)

Bron: MDI, 25 april 2005