Cultuur & Jodendom

Encyclopedisch overzicht alle Yad Vashem onderscheidingen


Het eerste exemplaar van het boek ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ met daarin alle namen van de door Yad Vashem geeerde Nederlanders vanwege hun hulp aan Joodse landgenoten in de Tweede Wereldoorlog, is aan minister-president Balkenende uitgereikt.

In het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam sprak Balkenende  zijn
grote respect uit voor de redders vanwege wat zij hebben gedaan ten
bate van de ‘ontrechte, ontslagen en ontredderde joden’. Ook zei hij:
“Er waren Nederlanders die passief waren, die hun deuren gesloten
hielden uit onverschilligheid. Maar er waren er ook die tegen de stroom
in gingen. Dit boek over de ontvangers van de hoogste onderscheiding
van de staat Israël, vertelt het verhaal hoe volstrekte vreemdelingen
werden gered, hetgeen buitengewoon moedig is.”

Onder de aanwezigen waren diverse onderscheiden landgenoten waaronder
majoor Bosschart van het Leger des Heils die kortgeleden werd geeerd
vanwege de redding van een aantal Joodse kinderen. Ook de Rotterdamse
Jeanne Oussoren-Treffers was aanwezig. Zij redde diverse Joodse
kinderen door hen onder te brengen in een kindertehuis, zo vertelde zij
gedurende de plechtigheid tegenover interviewster Hanneke Groenteman.

In ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’  zijn, voor het eerst in het
Nederlands, de korte geschiedenissen gebundeld van de ongeveer 4500
Nederlanders die tot 1999 de Yad Vashem onderscheiding kregen voor hulp
aan Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels zijn er ruim 4900
Nederlanders die zich Rechtvaardige onder de Volkeren zouden mogen
noemen; een term uit het Joodse boek der wijsheid – de Talmoed – die al
generaties lang gebruikt wordt om niet-Joden te karakteriseren die een
gunstige houding hebben ten opzichte van Joden.
 
Voor de  onderscheiding komt iemand in aanmerking wanneer hij door
anderen wordt voorgedragen en op basis van onder meer een getuigenis
van overlevenden van de jodenvervolging.
 
‘The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations’ verschijnt in
alle landen die door nazi-Duitsland zijn bezet. De Nederlandse editie
wordt ingeleid door dr. Jozeph Michman en dr. Bert Jan Flim. Dit boek
bevat in alfabetische volgorde de namen van deze mannen en vrouwen,
gevolgd door korte persoonlijke geschiedenissen. Het kan worden gezien
als een eerbetoon aan al die Nederlanders die in de oorlogsjaren een
meer dan gemiddelde moed hebben betoond.

De volledige boektitel is: ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren –
Nederlanders met een Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan Joden’.
Uitgegeven bij L.J. Veen i.s.m. het NIOD (Amsterdam). Het ISBN-nummer
is: 90 204 0278 1.

Klik hier voor het overzicht van het aantal Yad Vashem onderscheidingen per land.

Klik hier
voor meer informatie over de ‘Encyclopedia of the Righteous Among the
Nations’, waarin alle Nederlanders staan die een Yad Vashem
onderscheiding hebben gekregen

Bron: VPRO.nl

Reacties