Britse Holocaust-herdenking onder druk


De Britse premier Tony Blair is aangeraden Jewish Holocaust Memorial Day te schrappen omdat de herdenking ‘moslims tegen de borst stuit’. In plaats van de herdenking van de Holocaust zou er een ‘Genocide Memorial Day’ moeten komen voor alle slachtoffers van religieuze vervolging. Met name wordt daarbij de ‘massamoord op Palestijnse, Tsjetsjeense en Bosnische moslims’ genoemd.

De concept-voorstellen zijn bedoeld om het toenemende extremisme in
Groot-Brittanie het hoofd te bieden, omdat de speciale status van de
herdenkingsdag ‘vervreemding’ kan veroorzaken omdat ‘moslims’ ervan
worden uitgesloten. Premier Blair heeft laten weten de voorstellen te
zullen bestuderen. De Britse Joodse gemeenschap is verbijsterd en
woedend.

Volgens een lid van de adviescomite’s, geheel bestaand uit moslims,
suggereert de Joodse Holocaust Memorial Day dat ‘westerse levens meer
waarde hebben dan niet-westerse’, en dat daar verandering dient te
komen. “Daarvoor zou de regering een nationale Herdenkingsdag voor
Volkerenmoord moeten  instellen. Alleen al de benaming Holocaust
Memorial Day klinkt voor met name jonge moslims te exclusief en geeft
een verkeerd signaal, alsof de doden van een bepaald volk
nadrukkelijker moeten worden herdacht dan van een ander volk. Dat doet
pijn, en extremisten zouden die pijn kunnen misbruiken.”

Voor het voorstel tekenen vier adviescomite’s. Twee ervan houden zich
bezig met imams en moskeeen, islamofobie en politie-toezicht. Sir Iqbal
Sacranie, secretaris-generaal van de Moslim Raad voor Groot-Brittanie,
is ingenomen met het advies aan Tony Blair: “De boodschap van de
Holocaust herdenking is ‘Nooit meer’, en die kan alleen begrepen en in
praktijk gebracht worden als geen enkel volk ervan wordt uitgesloten.
Het  mag niet zo zijn dat er met veschillende maten gemeten wordt
waar het om mensenlevens gaat. Moslims voelen zich gekwetst en
buitengesloten omdat hun levens kennelijk minder waard zijn.”

David Davis van de Conservative Party reageert: “Sir Iqbal heeft gelijk
dat alle vormen van genocide moeten worden erkend, maar hij zit er
helemaal naast met zijn suggestie de herdenkingsdag op te heffen die
juist is ingesteld om een van de allervreselijkste misdaden uit de
moderne geschiedenis nooit te vergeten.”

De Britse Holocaust Day, die net als elders in de wereld plaatsvindt op
27 januari, de dag waarop het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau werd
bevrijd, bestaat sinds 2001, na langdurig aandringen door leiders van
de Joodse gemeenschap om ook in Groot-Brittanie een gedenkdag in te
stellen voor de 6 miljoen in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden.

De Britse koningin Elisabeth II is sinds 5 september 2005
beschermvrouwe van de herdenking, het ministerie van binnenlandse zaken
schenkt jaarlijks £ 500.000 (ca. 740.000 euro).

Blijkens een kort bericht, gevonden op het weblog www.dutchdisease.com,
drukt de islam in Groot-Brittanie op kleine schaal al een flink
stempel. Zo zou een vrouw die in een Brits ziekenhuis zou gaan
bevallen, te verstaan gegeven zijn dat haar man niet bij haar op de
verloskamer aanwezig mocht zijn  ‘omdat dit moslima’s op de
afdeling tegen de borst zou stuiten’.