Noach’s ark – het zoeken gaat voort

Recente satellietfoto’s hebben nieuwe voeding gegeven aan het idee dat de restanten van de Ark van Noach zich werkelijk hoog op de berg Ararat in Oost-Turkije zouden bevinden.

CNN meldde het nieuws dinsdag 14 maart, en beriep zich daarbij op de gezaghebbende ruimtevaart-website space.com.

Foto’s genomen door vliegtuigen, spionagesatellieten en commerciële observatiesatellieten vormen al jaren de basis voor een intensief debat naar de aard van het intrigerend verschijnsel, dat zich op ruim 4,5 km hoogte bevindt. Het kan een geologische speling zijn van de natuur, een schaduwspel, een door mensenhanden gemaakte structuur of gewoon niets bijzonders, een deel van het grillig gevormde rotsformatie. Maar welke van deze mogelijkheden het bijna geheel door gletsjerijs omgeven ‘ding’ is, is nog niet duidelijk. Toekomstige observatiesatellieten zouden meer duidelijkheid moeten brengen.

Volgens Porcher Taylor, een vroegere analist van de Amerikaanse CIA en al vele jaren intensief betrokken bij de speurtocht naar de Ark van Noach, zou het wel eens het object van zijn queeste kunnen zijn. Hij leidt tijdens zijn al dertien jaar geleden gestarte studie uit beschikbare foto’s af dat de proporties van de "anomalie" overeenstemmen met de in het Oude Testament (Bereesjiet/Genesis 6:14-16) opgegeven lengte- en breedtematen – 29 m lang, 21.5 meter breed en 12.9 meter hoog – van het schip waarmee Noah de mens en diersoorten moest redden van de Zondvloed.

Taylor houdt vol dat het in ieder geval om iets gaat dat door mensen is gemaakt en mogelijk iets met scheepvaart van doen heeft. "Mogelijk is het dan ook iets met bijbelse proporties", aldus Taylor.
Uiteraard zijn er ook sceptici. "Interpretatie van foto’s is een kunst" is bijvoorbeeld het motto van prof. dr. Farouk el-Baz, directeur van het Center for Remote Sensing van de Universiteit van Boston.

Ondertussen worden steeds meer mensen met een respectabele staat van dienst bij het onderzoek betrokken en worden de meest geavanceerde technieken gebruikt om te bewijzen dat de satellietbeelden inderdaad een door mensenhanden gemaakt object laten zien. "Foto’s vanuit de ruimte gemaakt zouden wel een het visuele waarheidsserum kunnen worden", aldus dus een van de wetenschappers.

Zie ook: www.space.com