Onderzoeksrapport ‘The Israël lobby’ met kritiek ontvangen

Volgens de auteurs van het onderzoeksrapport ‘The Israël Lobby and U.S. Foreign Policy’ is de manipulatieve invloed van de pro-Israëllobby op de Amerikaanse Midden-Oostenpolitiek ongekend groot.Het rapport wordt van verschillende kanten veroordeeld als ‘intellectuele wanprestatie’ en ‘antisemitisch’.

Onderzoekers John Mearsheimer, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Chicago en Stephen Walt, verbonden aan de Kennedy School of Government van Harvard University, zeggen in hun onderzoek ‘The Israël Lobby‘ dat Amerika onder druk van de pro-Israëllobby oorlog voert in het Midden-Oosten waarbij grote aantallen manschappen het leven verliezen en in de oorlogsgebieden de wederopbouw financiert terwijl Israël daar de vruchten van plukt. Volgens Mearsheimer en Walt manipuleren de pro-Israëlgroeperingen op een manier die zijn weerga niet heeft in de politieke geschiedenis van de VS.

"Waarom zetten de VS hun eigen veiligheid en die van bondgenoten op het spel voor de belangen van een ander land?", vragen de auteurs zich af. Hun antwoord, dat inmiddels heeft geleid tot een debat in academische kringen en tot woede bij pro-Israëlgroepen, luidt dat het de invloed is van de pro-Israëlische lobby in het land.

Tot die lobby rekenen Mearsheimer en Walt onder meer het American Israël Public Affairs Committee, de Conference of Presidents of Major Jewish Organisations en het Washington Institute for Near East Policy. Volgens de beide onderzoekers is de pro-Israëllobby extra krachtig door de steun van "christelijke fundamentalisten" als Gary Bauer, Jerry Falwell, Ralph Reed en Pat Robertson en Congresleden als Dick Armey en Tom DeLay. Zij zien de staat Israël als de vervulling van een bijbelse profetie en vinden dat het land daarom alle steun verdient.

Volgens de onderzoekers zou intimidatie van de pers, denktanks en academici door de lobby in Washington geleid hebben tot bedrieglijke beeldvorming over Israël. "Beweren dat Israël en de VS naar elkaar toegroeien door de strijd tegen een gezamenlijke vijand, is de zaak omdraaien. Het is eerder zo dat het terrorismeprobleem van de VS grotendeels veroorzaakt is door de nauwe banden met Israël", aldus de auteurs.

De invloed van de lobby veroorzaakt volgens de onderzoekers op diverse fronten problemen. Zij wijzen onder meer op de toenemende dreiging van militair geweld waarmee de VS en de Europese bondgenoten te maken hebben. Doordat Amerikaanse leiders Israël niet onder druk zetten om vrede in het Midden-Oosten te creëren, maakt volgens Mearsheimer en Walt de lobby het onmogelijk een einde te maken aan het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat conflict zou door extremisten gebruikt worden als ‘rekruteringsinstrument’.

De studie is door verschillende pro-Israëlgroepen met vernietigende kritiek ontvangen. "Als een student een dergelijk werkstuk zou indienen, zou hij ongetwijfeld zakken", aldus het Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America. Volgens de organisatie bevat het onderzoek veel fouten. Eliot Engel, een Democratisch Congreslid uit New York van Joodse afkomst, typeerde de inhoud van het onderzoek als "het bekende antisemitische en antizionistische gewauwel".

{mos_sb_discuss:45}

Her rapport kan als PDF-document worden gedownload op http://ksgnotes1.harvard.edu/

Zie ook: